Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Gjør din plikt- som borger og muslim

Gjør din plikt- som borger og muslim

Gjør din plikt- som borger og muslim

  • 05.01.2010
  • Astrid Amina Tobi

12. september er det valg.

12. september er det valg. Mange muslimer er i tvil om hvem de bør stemme på, eller om de i det hele tatt bør stemme. Imran Mushtaq er leder for servicekomitéen og tidligere nestleder i Islamsk Råd Norge. Han har selv benyttet seg av stemmeretten siden han var 18, og han oppfordrer alle muslimer til å bruke sin rett og gjøre sin borgerplikt på valgdagen.
Noen tenker kanskje at det ikke nytter, men selv om ikke alle ønsker kan innfris, mener Imran det er viktig at muslimer, i likhet med andre norske medborgere, er med å bidra til fellesskapets beste. Alle muslimer som bor i Norge, enten de har røtter i et annet land eller ikke, bør skaffe seg identitet som ”norske muslimer”. Man må være en del av systemet, og noe av borgerplikten er å være med å påvirke dem som igjen vil være med på å påvirke din generasjon, dine barn, skolegang, arbeidssituasjon eller hva det måtte være.

Jeg vil videre påpeke at også islamsk sett er det en plikt å gå ut og stemme på dem som kan gi en positiv innvirkning på muslimenes tilværelse i Norge.


Imran synes det er viktig at muslimer blir mer aktive i samfunnet. Det starter i det små, i lokalsamfunnet; borettslagene og skolemiljøene. I likhet med stortingsvalget handler det om å stemme inn representanter, i borettslag eller foreldreutvalg, som videre skal ivareta ens interesser. Selv om man ikke kan innfri alles ønsker i sin helhet til enhver tid, er det summen av alle individers små interesser som blir ivaretatt.


Er det noen partier du synes er mer ”muslimske”, eller bedre for muslimer å stemme på enn andre?
Mange bruker stemmen sin i dag på ”utenlandskpolitiske” tema. Mange pakistanere er for eksempel opptatt av situasjonen i Kashmir, somaliere er opptatt av å sende penger hjem, irakere og palestinere er opptatt av situasjonen i sine opprinnelsesland, for eksempel hvorvidt man gir støtte til palestinerne mot Israel.

Jeg mener muslimene har vært her såpass lenge nå at det er på tide at de begynner å tenke annerledes. Før de begynner å tenke på utenrikspolitikk, bør de tenke på hvilke valg og hvilke partier som vil ivareta muslimenes interesser i Norge. Hvis muslimene begynner å tenke i de baner, vil også politikerne begynne å se på muslimer som en potensiell velgergruppe, og prøve å få problemstillinger som opptar muslimer inn i sine partiprogram.


Imran sier seg enig i at muslimer er forskjellige, og at vurderingen av hvilket parti man synes er mest ”islamsk” kommer an på hvilke saker man vektlegger. Det som avgjør hvem man skal stemme på, er dessuten gjerne saker går på tvers av alle folkegrupper og minoriteter i landet. Det dreier seg om primærbehovene; skole, barnehager, skatt, utdanning, arbeid og miljøpolitikk. Deretter kommer andre typer behov som utenrikspolitikk, bekjempelse av rasisme og intoleranse mot religiøse minoriteter med hensyn til deres behov når det gjelder integrering på tvers av forskjellige verdivalg, f.eks. synet på svømming, felles dusj, matutvalg, osv.

Videre kan man se på om noen partier har synspunkt som er direkte diskriminerende eller ”antimuslimske”. Noen partier støtter for eksempel privatskoler, men ikke for muslimer, eller de vil ha særegne ekteskapslover spesielt beregnet på muslimer.

Har du bestemt deg for hvem som skal få din stemme?
Jeg har brukt eliminasjonsmetoden. Først har jeg eliminert det partiet som jeg ser som det største antimuslimske partiet. Dette er uten tvil Fremskrittspartiet. For Frp er det en stor fanesak å få muslimene bort, helst bort fra Norge. Frp fokuserer på en type velgergruppe som vil ha slutt på innvandring.

Så prøver jeg å eliminere de partiene som gjør at Fremskrittspartiet får mer makt. Derfor har jeg ikke tenkt å stemme Høyre, selv om jeg har sansen for Erna Solberg og godt kunne tenkt meg å betale mindre skatt.

Krf har jeg stemt på tidligere, og når det gjelder partiprogram og verdivalg, mener jeg de står muslimene nærmest, selv om jeg ikke vil stemme på dem denne gang.

Jeg ønsker heller ikke å gi min stemme til partier som gir støtte til grupperinger som ”Human Rights Service”, som gjennomfører antimuslimske kampanjer over nasjonalbudsjettet, eller partier som gjennomfører FrP- program over tid.


Imran fortsetter, og etter hvert er det ikke mange partier igjen. Likevel er han ikke i tvil om at han skal bruke stemmeretten sin på valgdagen. Til alle andre muslimske velgere har han dette å si: Bruk stemmen deres, men bruk den med omhu. Ikke tro at stemmen deres ikke er verd noe. Samtidig må vi bli flinkere til å engasjere oss og sette oss inn i problemstillinger over tid.

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]