Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Islam undervisning på norsk

Islam undervisning på norsk

Islam undervisning på norsk

  • 05.01.2010
  • Astrid Amina Tobi

Antallet norske og norsktalende muslimer vokser stadig, og mange er sultne på kunnskap om religionen sin. Nå inviterer religionsviter og muslim, Lena Larsen, konvertitter og andre muslimer til å lære mer om islam og samtidig snakke og diskutere med andre muslimer på norsk.

Antallet norske og norsktalende muslimer vokser stadig, og mange er sultne på kunnskap om religionen sin. Nå inviterer religionsviter og muslim, Lena Larsen, konvertitter og andre muslimer til å lære mer om islam og samtidig snakke og diskutere med andre muslimer på norsk.
Adresse: Det Islamske Forbundet (Rabita), Calmeyers gate 8, 0183 Oslo.
Tid: Hver annen lørdag fra 16:00 til 18:00
Lena Larsen har vært muslim i 22 år. Mange husker henne fra den tiden hun var leder for Islamsk Råd Norge, en periode hun er glad hun har lagt bak seg. Lena står med ett bein i hver leir, og samtidig som hun vier mye av tida si til å jobbe med islam, er hun aktiv innenfor norsk akademia.
Lena sier at hun har fått være med på utrolig mye som ikke mange får muligheten til å oppleve. Nå synes hun det er det på tide at hun gir noe tilbake. Derfor har hun begynt å undervise konvertitter og andre om islam i Rabita annenhver lørdag.

Velkommen til en stor familie
Lena er religionsviter, og har skrevet hovedoppgave om konvertitter i Norge; ”Velkommen til en stor familie… Islam og konversjon i norsk kontekst”. For tiden skriver hun på en doktoravhandling om islamsk rettstenkning på kvinnespørsmål i Vest-Europa, samtidig som hun som hun er ansatt på Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo, hvor hun jobber med trosfrihetsspørsmål som menneskerettighet.

Rom for diskusjon
På kurset ønsker hun å gi undervisning i grunnleggende islamtemaer relatert til den virkeligheten vi lever i. Noe av målet med undervisningen er å etablere trygge rammer hvor hver enkelt kan komme med spørsmål som opptar dem. Derfor blir det alltid rom for diskusjoner. Lena prøver å vise at det finnes ulike ståsted innenfor islam. I stedet for å gi absolutte svar, oppfordrer hun deltakerne til å reflektere over forskjellige typer praksis og begrunnelsene for disse. Dette er ikke et kurs hvor man får opplæring på detaljplan om hva som er halal og haram.

På kurset står ulike og varierte tema på dagsorden. Det finnes en del grunnleggende tema som vi må gjennom, bl.a de fem søyler og trosartiklene. Men Lena er svært interessert i islamsk kunst, og lover oss blant annet en forelesning om det før sommeren.

Kurset finner sted i Det Islamske Forbundet (Rabita) i Calmeyersgate 8. Det er gratis, og åpent for kvinner

PROGRAM FOR VÅREN 2005

(Alle leksjoner begynner 16.15 og varer til 18.00)

29.01.05 Islams søyler: Shahadah

05.02.05 Om å være søstre i islam
Norske søstre som har vært på hajj forteller fra reisen

12.02.05 Troens søyler: Bøkene

05.03.05 Troens søyler: Profetene

19.03.05 Om tafsir

09.04.05 Tafsir surat al-Fatihah

16.04.05 Tafsir

30.04.05 Profeten Muhammad

14.05.05 Rabitas årlige konferanse: Eget program kommer

28.05.05 Om hadith

05.06.05 Om kalligrafi

12.06.05 Vi avslutter semesteret. Er det fint vær drar vi på grilltur.