Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Å elske profetens familie

Å elske profetens familie

Å elske profetens familie

  • 05.01.2010
  • Øyvind Færevik

Det er en grunnleggende læresetning hos muslimer at man må elske profetens familie (ahl-ul-bait).Dette finner man beviser på i Koranen, Sunnah og logikken.

Det er en grunnleggende læresetning hos muslimer at man må elske profetens familie (ahl-ul-bait).

Dette finner man beviser på i Koranen, Sunnah og logikken.
Beviser fra Koranen:
K. 33:6: Profeten står de troende nærmere enn de selv innbyrdes, og hans hustruer er deres mødre.

K. 33:33: Allah ønsker bare å holde urenhet borte fra dere, dere husets folk (ahl-ul-bait) og rense dere helt.

K. 22:32: Og om noen holder Allahs symboler i ære, så er dette hjertets gudsfrykt.

Beviser fra Sunnah:
Ibn Omar (radya Allah anhuma) etter Abu Bakr (radya Allah anhu): Vis respekt for Allahs sendebud ved å ære hans familie (ahl-ul-bait). Bukhari

Beviser fra logikken:
Vi er pålagt å følge Muhammeds (salla Allah alayhi wa-sallam). Dette er et bevis på at vi elsker Allah. Det finnes en rekke bevis og overleveringer på at Muhammed elsket og respekterte sine familiemedlemmer, blant andre Ali, Fatima, Hassan, Hussein, samt hans koner blant dem Khadija, Aisha og Hafsa (radya Allahu anhun). Det følger derfor logisk at vi som muslimer også må elske og respektere disse.

Muslimer deler gjerne ahl-ul-bait i to kategorier. På den ene side har vi etterkommere etter Ali, Jafar, Abbas, Harith og Aqil, på den andre siden har vi Profetens hustruer. Noen fornekter derimot at Profetens hustruer hører inn under ahl-ul-bait. Dette til tross for at vi finner klart bevis på at sistnevnte kategorien hører til ahl-ul-bait i Koranen:

K. 33:28-33: Du Profet si til dine hustruer ..... Allah ønsker bare å holde urenhet borte fra dere, dere husets folk (ahl-ul-bait) og rense dere helt.

Et godt bevis på at vi som muslimer må elske og ære profetens hustruer:

K. 33:6: Profeten står de troende nærmere enn de selv innbyrdes og hans hustruer er deres mødre.

Det vil si at profetens hustruer er de troendes mødre, og vi kjenner jo alle mødrenes stilling i islam. De fortjener vår kjærlighet, omtanke og respekt. De fortjener at vi ber til Allah for dem, ber om at Allah belønner dem og viser sin nåde overfor dem. Det er på bakgrunn av blant annet dette verset mange lærde i islam sier at det ikke lar seg forene med å være troende å hate noen av profetens hustruer, som betegnes som de troendes mødre. For hvordan kan en troende hate sin mor? Hvordan kan en troende hate de profeten elsket, bodde sammen med, spiste sammen med og sov sammen med. Viser man da ikke en ekstremt liten tiltro til profetens smak og dømmekraft?

Det viktige blir derfor bare å fastslå at vi som muslimer må elske og ære profetens familie, hele hans familie.