Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Hva sier Jesus om profeten Muhammad?

Hva sier Jesus om profeten Muhammad?

Hva sier Jesus om profeten Muhammad?

 • 05.01.2010
 • Shakir al -Irshad

Dette kan nok komme som en overraskelse på de fleste, men jeg vil med denne artikkelen dokumentere og argumentere for at Jesus faktisk selv profeterte om den siste profet Muhammed. Dersom man leser evangeliene og undersøker grundig, kan man til tross for de mange redigeringer og utgaver av Bibelen gjennom tidene, finne solide bevis for at Jesus ikke henviste til Den Hellige Ånd som siste Talsmann.

Dette kan nok komme som en overraskelse på de fleste, men jeg vil med denne artikkelen dokumentere og argumentere for at Jesus faktisk selv profeterte om den siste profet Muhammed.
Dersom man leser evangeliene og undersøker grundig, kan man til tross for de mange redigeringer og utgaver av Bibelen gjennom tidene, finne solide bevis for at Jesus ikke henviste til Den Hellige Ånd som siste Talsmann. Ved å knytte sitater opp mot hverandre, se på historikken bak og foreta en grundig studie av Bibelen, vil sannhetens lys skinne igjennom de ulike utgaver og versjoner.
Her er noen eksempler:

"Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen Talsmann til å være hos dere til evig tid "
Joh. evang. 14:16

"Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt hva jeg har sagt til dere"Joh. evang. 14:26

"Og nå har jeg fortalt dere det, før det skjer, for at dere skal tro når det er skjedd" Joh. evang. 14:29

"Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom" Joh. evang. 16:8

"Men når han kommer, Sannhetens Ånd, skal han veilede dere i hele sannheten, thi han skal ikke tale av seg selv, men alt hva han hører skal han si, og det som kommer skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, thi han skal ta av mitt og forkynne dere det." Joh. evang. 16:13-14.

Her er det lett å tro at det selvfølgelig er Den Hellige Ånden der er snakk om og ikke en profet. Hvis det nå var Den Hellige Ånden, hvorfor stod det så ikke bare Den Hellige Ånden og ikke Talsmannen? I Jehovas Vitners egen oversettelse av De Hellige Skrifter er ordet Talsmann skiftet ut med ordet Hjelper. Hvis vi antar at det er Den Hellige Ånden som skal komme, Den Hellige Ånden som de kristne anser som en del av den Hellige Treenighet, så kan man undre seg over hvorfor Jesus skulle profetere noe som allerede var der i forveien. Se Lukas evangeliet 1:41, der er Elisabeth fylt med Den Hellige Ånden og i Apostlenes gjerninger 4:8 var Peter fylt med Den Hellige Ånden, i Apostlenes gjerninger 13:9 var det Paulus og sist men ikke minst, hvis man leser Apostlenes gjerninger 2:4 "Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånden."

Så Den Hellige Ånden var der som sagt allerede. Legg merke til setningen i Joh. evang. 16:7 "Thi hvis jeg (Jesus) ikke går bort, kommer Talsmannen ikke til dere." Dvs. at hvis ikke Jesus går bort kommer Talsmannen ikke, med andre ord, Talsmannen kan umulig være en ånd ettersom Jesus selv påpeker at han selv er nødt til å gå bort før Talsmannen kan komme. Da kan det jo heller ikke være Den Hellige Ånd, ettersom den som sagt allerede var der. Dessuten sier man ikke han eller ham om en ånd. Kristne lærde er enige om at Jesus ikke refererer til seg selv, men de står stadig fast ved at Talsmannen er en ånd, og ikke en person i kjøtt og blod. Hvis vi går ut fra at Johannes, som man hevder er forfatter til Johannes evangeliet, forstod ordet Talsmann som en ånd, kan man henvise til Joh. 1. brev 2:1. Der står:
"Børnlille, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Men synder noen, så har vi en talsmann hos Faderen, -Jesus Kristus, den rettferdige."
Jesus blir av Johannes selv omtalt som en Talsmann, og var så vidt meg bekjent ikke en ånd men et levende menneske i kjøtt og blod. For å bevise at Jesus ikke er eller var en ånd, hvilket også forklarer hvorfor han aldri ble korsfestet, kan man henvise til Lukas evang. 24:37-39, hvor Jesus selv forteller at han absolutt ikke er en ånd. Se også Joh. 1. brev 4:1:

"Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene, om de er fra Gud, thi mange falske profeter er dratt ut i verden "

Her er ånder igjen synonymt med profeter. Dessuten er profeten Muhammed den eneste som passer til tittelen. Hvis vi studerer disse vers grundig, vil vi nå frem til følgende konklusjoner:
 1. Jesus profeterer om en annen talsmanns komme.
 2. At denne talsmanns komme avhenger av Jesus' bortgang.
 3. Talsmannen er sendt av Gud.
 4. Talsmannen vil veilede i hele sannheten og ikke tale av seg selv.
 5. Talsmannen vil bekrefte Jesus og gjøre oppmerksom på hva han sa og forutsa.
 6. Talsmannen vil ære Jesus og fortsette den profetiske misjon.
 7. Talsmannen vil forutsi fremtidige hendelser.
 8. Verden vil følge hans religion.
 9. Talsmannen vil være hos dem for evig.
Hvis man kort går igjennom profeten Muhammeds liv, vil man oppdage, at dette er hva som presist kjennetegner Guds siste rettledning til menneskeheten, profeten Muhammed. Jesus sa at Talsmannen skulle være hos dem til evig tid, hvilket er det samme som å si at det ikke kommer flere profeter etter Muhammed, noe som også er riktig. Det er bemerkelsesverdig at Jesus aldri kalte seg selv den siste profet, ikke engang en universal profet, fordi han kun var sendt for å rettlede jødene. Se Matt. evang 15:24. Talsmann eller Sannhetens Ånd heter på gresk Parakleet, hvilket svarer til (den inspirerende sannhet) som på arabisk er Al-Amin, en tidlig benevnelse for Muhammed bl.a. pga. hans ærlighet. Muhammeds opprinnelige navn før han blev kalt til profet var Ahmad, hvilket stammer fra roten HMD. Den Hellige Ånd og Sannhetens Ånd er ikke helt det samme. En litt for ivrig oversetter av Bibelen har ikke helt forstått hvem Sannhetens Ånd var, og har trodd at det nok var Den Hellige Ånd

I Barnabas' italienske evangelium sier Jesus: " Etter meg skal den siste profet Muhammed bin Abdullah komme"

-bin betyr sønn av og Muhammeds far het Abdullah. Barnabas' italienske evangelium er i forøvrig låst inne i PetersKirken i Roma.

William More var en historiker som levde før islams tid. I boken: The history of William More, som blev utgitt i 1848, fortelles det, at det var mange av de fromme kristne som utgav sig for at være den lenge ventede Parakleet. Dette beviser at de tidlige kristne forstod Parakleet som et menneske og ikke som en ånd (som kom til folk og fikk dem til å tale i tunger). Da Muhammed endelig kom og ble kalt til profet som 40-årig, var det en del kristne så vel som jøder som omfavnet islam som religion nettopp pga. disse profetiene. Jesus sier i sin profeti om Talsmannen, at han skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Hvis vi antar, at det er Den Hellige Ånd som skal komme, så oppstår det et nytt spørsmål. Når man kikker på verden med all dens kriminalitet, utroskap, hasardspill, rasisme, korrupsjon, alkoholproblemer osv., kan man spørre seg selv, hva har Den Hellige Ånd har gjort for å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom? Hvordan hjelper Den Hellige Ånd oss med å løse disse problemene? Koranen, som profeten kom med, er den eneste bok i hele verden, som direkte forbyr og har strafferammer for disse lovovertredelsene. Andre steder i Bibelen blir det bekreftet at ordet talsmann ikke er en ånd, se Esaias' bok 43:27 "Allerede din stamfar syndet, dine talsmenn forbrøt seg imot meg ". Her menes det mennesker og ikke hellige ånder.

La oss bli litt ved Johannes og kikke på Johannes åpenbaring kap. 19:11-13 "Og jeg så himmelen åpen, og se en hvit hest, og han som red på den heter Troverdig og Ærlig, og han dømmer og kjemper med rettferdigheten. Hans øyne var som flammende ild, og på sitt hode hadde han mange kroner og et navn skrevet, som ingen kjenner, foruten han selv. Han var iført en kappe dyppet i blod, og det navn han bærer er Guds ord."

Den hvite hest er kjent i islam som Al- Buraq. Det var profetens hest som han reiste på til Mekka. Troverdig og Ærlig, som svarer til det arabiske al-Amin, er noen av de titler profeten Muhammed hadde fra før han ble 40-åring og ble kalt til profet. Og det navn han bærer som er Guds ord er Koranen. Som bevis, for at det er profeten Muhammed som er al-Amin, kan man bare lese Joh. Åbenbaring 3:14

"Så sier han, som er Amen, det troverdige og ærlige vitne, Guds skaperverks opphav ". Parakleet er gresk og betyr talsmann/advokat/rådgiver, altså en som veileder andre, men ettersom Jesus ikke talte gresk men derimot armensk, kan vi ikke vite med sikkerhet hva som menes med Parakleet. Men det interessante er det som kalles "Damaskus-skriftet" som blev funnet i Ezra-synagogen i Cairo i Egypt. I det er navnet på den talsmannen som Jesus profeterer om, Emeth. Navnet Emeth er på hebraisk oversatt som nettopp Sannhetens Ånd, som jo er tilsvarende til Ahmad. Den syriske bibel kaller talsmannen for Mauhamanna, som må antas for å være like så korrupt som Emeth. Mauhamanna samt Emeth er navnene Muhammed og Ahmad som er blitt vridd på.
I Guds siste Testamente Koranen står der: "Og (husk) da Jesus, Marias sønn sa: O Israels barn, jeg er visselig Allahs sendebud til dere, som bekrefter og oppfyller det som er før meg, nemlig Toraen, og som bringer gledelig budskap om et Sendebud, som skal komme etter meg, hvis navn skal være Ahmad. "Qur'an 61:7

Profeten Jeremias' kriterier for en profet er følgende: "men når en profet profeterer om fred, kjennes den profet, Herren virkelig har sendt, på at hans ord går i oppfyllelse "Jeremias' bok 28:9

Islam er Guds religion, og det har den vært helt siden Adam ble skapt. Jødedommen har sitt navn etter grunnleggeren Juda og kristendommen har sitt navn etter Jesus Kristus, selv om grunnleggeren i virkeligheten er Paulus. Profeten Muhammed gjenetablerte Guds religion, islam. Muhammed er ikke grunnleggeren av islam, det er Gud. Profeten Muhammed oppfyller profeten Jeremias' kriterier for å være en profet, ettersom selve ordet islam betyr underkastelse av Guds fred.

"Jeg (Johannes døperen) døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er enn ikke verdig til å ta hans sko av; han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild " Matt. evang. 3:11

Hvem er det der kommer etter Johannes Døperen, og er sterkere enn ham? Det kan ikke være Jesus, for han sier jo selv: "Sannelig sier jeg dere: blant kvinnefødte er det ikke fremstått noen større enn Johannes Døperen, men den minste i Himmeriket er større enn han " Matt. evang. 11:11

Og hvem er den minste, underforstått den yngste? Det er jo nettopp Muhammed, da han er den siste profet. Det interessante er, at Jesus sier i Matt. evang. 5:9 : " Salige er dem som stifter fred, thi de skal kalles Guds barn"

Men Jesus selv sier at han ikke er kommet for å bringe fred, se Matt. evang. 10:34-35. Så den fred Jesus hentyder til i Matt. evang. 5:9 må være islam, for ordet islam betyr jo fred.

Denne profeti er alene fra det Nye Testamente. Det er også en profeti om profeten Muhammed i det Gamle Testamente.

Enhver kristen vil synes, at det er urettferdig at jødene ikke anerkjenner Jesus, siden det nå var profetier om ham i det Gamle Testamente. På samme måte har vi muslimer det mht. den siste profet Muhammed. Kristendommen er likeså motvillige til å akseptere Muhammed, som jødedommen var til å akseptere Jesus. Og det er til tross for at, Moses, Jesus og Muhammed var brødre av den samme religion.