Lørdag, 25.03.2023 - 03. Ramadan 1444 h.

Hva er halal kjøtt?

Hva er halal kjøtt?

Hva er halal kjøtt?

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Halal kjøtt betyr:1. At dyret i seg selv er tillatt i islam.

Halal kjøtt betyr:
1. At dyret i seg selv er tillatt i islam. Eksempel på dyr som er tillatt er okse, lam og kylling. Av dyr som ikke er tillatt kan nevnes gris og rovdyr.
2. At dyret er blitt slaktet på en riktig måte. Kveling, pisking eller skyting av dyr er ikke akseptabelt. Dyret skal i følge islam slippe å bli plaget unødvendig og man skal gjøre alt man kan for å få dyret slaktet enklest mulig. Bedøvelse av dyret før slakting er greit nok så lenge bedøvelsen i seg selv ikke dreper dyret.

Denne artikkelen er tatt fra brosjyren "islam og mat. "

flere beretninger fra Profeten formaner han til å behandle dyr med omsorg, å ha respekt for alt liv og å ikke ta liv uten av nyttehensyn. Også selve slaktingen (dhabh) skal preges av respekt for dyrets rettigheter: Andre dyr skal ikke se slaktingen mens de selv står for tur, slaktestedet skal være rent og eventuelt blod fra tidligere slakting skal spyles bort. Dyret skal føres til slaktebenken i ro og med omsorg for dyrets velvære.
Det knytter seg flere betingelser til omstendighetene for slakting av et dyr:
  • Dyret i seg selv må være tillatt. (f .eks. kylling, lam, okse, elg osv.)
  • Den som slakter må være ansvarlig og tilregnelig i forhold til alder, mental helse og kunnskap om slakting. Slakteren bør være muslim, men under bestemte forutsetninger (se under) kan også kjøtt slaktet av kristne og jøder spises.
  • Slaktekniven må være skarp for å sikre rask kutting og minimalisere smerten for dyret.
  • Slaktingen skal foretas ved at de to hovedpulsårene kuttes med ett raskt kutt over strupen. Slik tømmes skrotten raskest mulig for mest mulig blod. Også luftrør og spiserør skal kuttes. Halsen kuttes forfra, slik at dyret dør ved slakting og ikke ved annen skade.
  • Dyret legges med hodet mot qibla. Qibla er retning Ka‘ba i Mekka, som er islams spirituelle sentrum. Qibla er også den sentrale organiserende retningen for mange andre handlinger, som bønnen.
  • Slaktingen skal skje i Guds navn, ved at slakteren sier bi-smi llah Allaho Akbar– i Allahs navn Gud er større.
Dette er hovedbetingelsene ved en gyldig slakting i islam, men det finnes ulike tolkninger rundt noen elementer og rundt hvilke betingelser som er absolutte og hvilke som bare er anbefalte. Den siste betingelsen defineres for eksempel som anbefalt på bakgrunn av en hadith tillates kjøtt på tross av at det er usikkert om det er velsignet med Guds navn, mens det ellers er slaktet etter forskriftene.
I Norge finnes det slakterier hvor muslimer slakter dyr etter de islamske forskriftene. I de fleste større byer finnes det butikker som selger slikt kjøtt, og det er oftest merket ”halal”. I henhold til det norske regelverket må dyrene bedøves før selve slaktingen kan foretas, men dette kan gjøres uten å overtre de islamske normene. Dyret må imidlertid ifølge islamske slakteforskrifter være i live når selve slaktingen finner sted. Bedøvelsen i norske slakterier foregår etter ulike metoder for de forskjellige dyreartene. Etter bedøvelsen skal avblødningen skje så hurtig som mulig, og som regel innen 20 sekunder. (Forskrift om dyrevern i slakterier. Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. august 1995 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. Se spesielt § 14 – 19.)

Jakt og fiske er tillatt for føde, men å drepe dyr som ren sport er ikke tillatt. Ved fiske kreves ingen spesielle forholdsregler, mens jakt på vilt har følgende forskrifter: Guds navn nevnes (bi-smi llah. Allaho Akbar) før man skyter etter sender ut jaktdyret (for eksempel en falk eller en hund). Hvis byttet dør av skuddet eller jaktdyret dreper det, er kjøttet tillatt. Skadede dyr kan spises så fremt man rekker å slakte dem før de dør. Hvis jaktdyret har spist av byttet, er det forbudt som menneskeføde.

I Koranen heter det at kjøtt slaktet av ahl ol-kitab (skriftfolkene, dvs. jøder og kristne) er tillatt føde for muslimene. Denne tillatelsen er imidlertid betinget av at de andre forskriftene er oppfylt, slik at for eksempel kjøtt slaktet av en kristen i Jesu navn eller i treenighetens navn ikke er tillatt. Et dyr slaktet av en jøde eller kristen i Guds navn men ved elektrisk sjokk, blir således heller ikke tillatt.