Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Koranen eller Norges Lover?

Koranen eller Norges Lover?

Koranen eller Norges Lover?

 • 05.01.2010
 • Basim Ghozlan

Vil du følge Koranen eller den norske loven, er et spørsmål som ofte blir stilt til muslimer. Motivet bak spørsmålet varierer fra å være helt uskyldig motivasjon til det ekstreme motsatte.

Vil du følge Koranen eller den norske loven, er et spørsmål som ofte blir stilt til muslimer. Motivet bak spørsmålet varierer fra å være helt uskyldig motivasjon til det ekstreme motsatte. Med dette innlegget vil jeg forsøke å gi et komplett svar.
Koranen og den norske loven er ikke alternativer eller motstandere til hverandre. Derfor er spørsmålet i utgangspunktet villedende. Jeg vil allikevel velge å svare på dette med å si ”Ja takk begge deler”.

Hva er Koranens innehold?
Koranen inneholder tre typer tekster:
 1. informative tekster som forteller historier om tidligere profeter o.l.
 2. trosartikler som f. eks. hvem Gud er, Hans egenskaper, skapelsesberetning, o.l.
 3. regler og lover. Denne delen utgjør den minste delen og består ofte av generelle linjer for hva som er rett og hva som er galt.

De første to delene er det ingenting i den norske loven som kan hindre at de blir lest og betrodd.

Den tredje delen av korantekster kan igjen deles i to typer regler:
 1. individuelle regler som er pålagt det individet som f. eks. å forby alkohol, narkotika og renter. Man kan også nevne sex utenfor ekteskapet, regler for klesdrakter o.l.
 2. samfunns baserte regler som ikke kan praktiseres før det er etablert et politisk system som tar seg av disse reglene. Eks. på dette er praktisering av straffe reglene.

Som muslim er det heller ingenting i den norske loven som hindrer meg å praktisere den første typen regler. Jeg kan fritt avstå alkohol, avstå narkotika og kan gjerne be og faste når jeg vil.

Når det gjelder samfunns baserte reglene er det åpenbart at individet alene ikke kan praktisere dem på egenhånd. Så lenge samfunnet selv ikke har implementert disse lovene er det ikke individets ansvar.

For å gjøre dette klarere kan man bruke enkelte eksempler:

 1. 1. Som muslim tror man at renter er haram (ikke tillatt i islam). Alle muslimer som på lovlig grunnlag blir pålagt å betale renter, betaler det, selv om dette strider med deres overbevisning. De følger med andre ord de gjeldende reglene uavhengig av hva deres overbevisning sier.
  2.
 2. Fredagsbønnen er et påbud på alle muslimske menn (med noen unntak). Muslimene som jobber og som, på grunn av jobben, ikke får vært med i fredagsbønnen, vil dette påbudet frafalle. Man blir i så fall tilgitt av Gud bare at man ønsker å få mulighet og lengter etter den dagen man kan være med.

Kan islam og de norske normer og verdier leve sammen?
Det er naturlig, før man svarer på dette spørsmålet, å definere hva de norske normer og verdier omfatter. Etter egen erfaring kan jeg slå fast at hvis man stiller et slikt spørsmål til ti tilfeldige personer, vil man sannsynligvis få like mange forskjellige svar. Noen legger vekt på demokratiet, andre legger mer vekt på friheten, mens andre snakker om menneskerettigheter og rettferdighet. Heldigvis er det nesten ingen som inkluderer utroskap, familieoppløsning, diskolivet og alkoholmisbruk i deres oppfatning av norske normer og verdier..

Hvis vi godtar at de norske normer og verdier består i hovedsak av demokrati, frihet, rettferdighet og menneskerettigheter, blir det enkelt å bevise at det er en overensstemmelse mellom dem på den ene siden og islam som religion på den andre siden. I hvert fall er grunnlaget for denne overensstemmelsen på plass selv om det kan oppstå diskusjoner rundt enkelte detaljer. Slike diskusjoner oppstår også innen det norske samfunnet og i alle andre samfunn.

Det som mange muslimer blir skremt av er å inkludere utroskap og moralsk oppløsning som en del av de norske verdier og normer. De av dem som prater mot den norske tradisjonen, tar utgangspunktet i dette. Her er en liste over verdier og synet på dem sett fra islam og fra et tradisjonelt norsk syn.
Verdien Tradisjonelt nork syn islam
Holde avtaler Ja Ja
Ærlighet Ja Ja
Utroskap Nei Nei
Prostitusjon Nei Nei
Velferd Ja Ja
Respekt av de eldre Ja Ja
Homofili ?? Nei.
Tvangsekteskap Nei NEI
Æresdrap Nei Nei.
Menneske likeverd Ja Ja.
?? ?? ??

Det som gjenstår igjen er følgende spørsmål: Blir det stilt et liknende spørsmål til Bondevik om han vil følge Bibelen eller Norges lover? Har noen spurt det Mossaiske Trossamfunnet om de vil følge Torah eller Norges lover?