Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv

Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv

Nora S. Eggen er født 1966.

Nora S. Eggen er født 1966. Hun er norsk, troende muslim og har hovedfag i arabisk, som gjør at hun er både personlig og faglig knyttet til Islam. I sin fagkrets har hun i tillegg Midt-Østen studier, Midt-Østen forskning, og religionhistorie. Problemstillingen i Eggens doktorgradsprosjekt dreier seg om ”overlevering av kunnskap innenfor islamsk idèhistorie”, skriver webredaksjonen ved IKOS.
Nora har bodd vekselvis i De forente arabiske emirater og Algerie. Hun har vært bibliotekar, skribent, forfatter og oversetter/arabisk filolog. Blant sine mange bøker har Nora S. Eggen skrevet biografien ”Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv”.

”Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv”, ble utgitt i 2002. Forfatteren har delt boka i tre deler, som omtaler hver av de tre fasene i profetens liv. I første del vil leserne bli kjent med profeten Muhammeds liv fra fødselen til han mottar sin første åpenbaring. Neste del tar for seg profetens liv i Mekka, hvor han mottok sin første åpenbaring. Den tredje og siste delen omhandler vandringen til Medina, og livet hans der. Under hele boka vil leserne gjøre seg kjent med blant annet de første muslimene, profeten Muhammeds nære og kjære, venner og familie, bønnen og ikke minst Koranen.

Hovedpersonen, profeten Muhammed, er en inspirasjon. Profeten Mohammed la sin skjebne i Guds vilje, og ble besvart med enorm støtte fra Ham, den nåderike og barmhjertige. Hans sterke eksempel berørte så mange menneskers liv på den tid, og gjør det fremdeles den dag idag. Dette beviser styrken på inspirasjonen fra ham, og at den fremdeles er i kraft. Jeg ble sterkt rørt av mange av profetens handlinger, som karakteriserer hans godhet til medmenneskene, hans styrke i kampen for den rette troen; troen på èn Gud, og ikke minst hans kjærlighet for Gud.

Teksten i ”Den utvalgte” er lettlest og barnevennlig, både i skriftstørrelse og språkbruk. Den er imidlertid like relevant for søkende voksne, og for unge menn og kvinner som kjemper selvstendig for å lære om den rette religion. Forfatteren klarer å forholde seg objektivt til teksten, som vil være svært informativ og givende også for ikke-muslimer. Leserne vil gjøre seg kjent med islam og det å følge profeten Muhammeds fotspor. Forfatteren formidler hovedpliktene til muslimer på en lett tilgjengelig måte, med bruk av både de originale arabisk termer og egne norske oversettelser, noe som også gjør boka til en minimal arabisk – norsk ordbok.

For søkende mennesker er boken mettende. Er du, som leser, like nysgjerrig og sulten på informasjon og kunnskap som jeg er, vil du føle deg mer sulten etter å ha lest boken. Boken gir mange svar, men den vil også etterlate leserne med flere spørsmål.
Boken kan kjøpes her: www.islam-torget.no