Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

3. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

3. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

Dato: Lørdag 24. og søndag 25.

Dato: Lørdag 24. og søndag 25. oktober
Sted: Det Islamske Forbundet (Rabita)
Pris: Kr. 150 (inkluderer middag, te/kaffe)
I høst fortsetter vi med seminarrekken hvor Shaykh Abdulaziz gjennomgår al-Nawawis kjente samling Førti hadither. Førti hadither har frem til i dag vært meget utbredt lesning blant muslimer og har blitt studert, kommentert og oversatt til en rekke språk, også norsk. En norsk oversettelse med tilleggsmateriale vil bli lansert i bokform under seminaret.
Saturday 24th October
12.00 – 12.15: Registration
12.15 – 12.30: Book launch
12.30 – 14.00 Session 1
14.00 – 14.15 Salat al-duhr
14.15 – 15.30 Session 2
15.30 –15.40 Salat al-asr
15.40 – 16.30 Dinner
16.30 – 17.45 Session 3
17.45 – 18.00 Salat al-maghrib
18.00 – 19.00 Q&A session

Sunday 25th Ocotber
12.00 –14.00 Session 1
14.00 –14.15 Salat al-duhr
14.15 – 15.00 Q&A session
15.00 – Lunch/Dinner
Shaykh Abdulaziz Ahmad vil i utgangspunktet forelese over én hadith i hver sesjon. Denne gangen vil han starte med hadith nr. 8.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Påmelding til marit_johnsrud@yahoo.com innen 22.oktober.

Seminaravgiften betales til konto nr. 0540 07 58168, og merkes ”seminar”

Sett av helgen, og meld deg på. Velkommen!

Hadith – overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg en konsensus omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631-676/1233-1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadith-samling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

Du finner Førti hadither her:
På norsk
In English

Vennligst ta med deg en kopi av en av disse versjonene, hvis du skal delta på seminaret.