Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Velkommen til studiesirkel for søstre i Rabita!

Velkommen til studiesirkel for søstre i Rabita!

Med utgangspunkt i boken "Kjære barn", går vi sammen i dybden på utvalgte emner. Dette semesteret ser vi på emnene åpenbaring, kunnskap, tid, barmhjertighet, selvransakelse

Med utgangspunkt i boken "Kjære barn", går vi sammen i dybden på utvalgte emner. Dette semesteret ser vi på emnene åpenbaring, kunnskap, tid, barmhjertighet, selvransakelse, intensjon og hykleri.

Dato for samlinger dette semesteret er lørdagene 10.10, 07.11, 21.11 og 05.12, fra klokken 17 til 19. Husk å ta med penn og papir. Sted er 2. etasje kvinnesiden i Rabita, Calmeyersgate 8.
Boken "Kjære barn" (Ayyuha al-walad) består av en samling råd fra en læremester til hans elev.

Læremesteren er Abu Hamid Muhammad al-Ghazali
(450/1058-505/1111) Hvem eleven er vet vi ikke. al-Ghazali
hadde gjennom et langt liv tilegnet seg både bred kunnskap innen alle de klassiske islamske vitenskapsdisiplinene og en dyp åndelig innsikt. Han utviklet også en etisk lære hvor en ytre, fysisk praksis og en indre, åndelig praksis utfyller hverandre og hvor begge er nødvendige for å oppnå et godt liv i Guds nærhet. Gjennom å følge de forskriftene Gud gir i Koranen og profetens sunna, gjennom å utvikle sine dyder og disiplinere sine laster, og gjennom konstant å huske på Gud (dhikr), trener og utvikler den troende sin personlighet og forbereder seg på Guds dom. Boken "Kjære barn" er en av de seneste tekstene vi har fra al-Ghazalis hånd, og den kan leses som en oppsummering av hans liv, forfatterskap og lære. Han tar i teksten opp en del sentrale tema og gir en rekke råd, som alle kan sammenfattes i det ene: søk oppriktighet.

Tekstene som brukes vil bli delt ut til dem som ønsker å delta i studiesirkelen. De er originale oversettelser fra arabisk, spesielt for formålet.

Dato for samlinger dette semesteret er lørdagene 10.10, 07.11, 21.11 og 05.12, fra klokken 17 til 19. Husk å ta med penn og papir. Sted er 2. etasje kvinnesiden i Rabita, Calmeyersgate 8.

Påmelding til marit_johnsrud@yahoo.com.