Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Muslimsk studentsamfunn i samarbeid med Islamsk Råd Norge inviterer til Valgdebatt 31/8

Muslimsk studentsamfunn i samarbeid med Islamsk Råd Norge inviterer til Valgdebatt 31/8

”Hvordan skape det nye norske Vi?”Hvordan kan vi skape et inkluderende norsk samfunn der alle er med? Er sterk religiøs tro et hinder for adekvat integrering? Vi stiller spørsmålene i kjølevannet av debatten om hijab i politiet, anklager om snikislamisering og radikal islam. Endelig settes det fokus på hvem som best kan vinne de muslimske stemmene.


”Hvordan skape det nye norske Vi?”

Hvordan kan vi skape et inkluderende norsk samfunn der alle er med? Er sterk religiøs tro et hinder for adekvat integrering? Vi stiller spørsmålene i kjølevannet av debatten om hijab i politiet, anklager om snikislamisering og radikal islam. Endelig settes det fokus på hvem som best kan vinne de muslimske stemmene.


Innledere:
Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet.
Janne Haaland Matlary, Kristelig folkeparti

Dato: 31.august 2009
Tid: kl 1545-1700
Sted: Helga Engs Hus, Aud 2. Blindern.