Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

2. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

2. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

Oppdatert program og påmelding Dato: Lørdag 21. mars, og søndag 22.

Oppdatert program og påmelding
Dato: Lørdag 21. mars, og søndag 22. mars
Sted: Det Islamske Forbundet (Rabita)
Pris: Kr. 150 (inkluderer middag, te/kaffe)
I høst startet vi opp en ny seminarrekke hvor Shaykh Abdulaziz gjennomgår al-Nawawis kjente samling Førti hadither. Førti hadither har frem til i dag vært meget utbredt lesning blant muslimer og har blitt studert, kommentert og oversatt til en rekke språk, også norsk. Den norske utgaven er publisert på internettet, og en revidert utgave med tilleggsmateriale er under utgivelse i bokform i regi av DIIF.
Program
Lørdag 21. mars:
13.00 – 13.30: Salat al- dhuhr og registrering
13.30 – 15.40: al-Nawawi’s Forty Hadith
15.40 – 17.00: Salat al-Asr og middag
17.00 – 18.35: al-Nawawi’s Forty Hadith (Continued)
18.35 – 19.00: Salat al-maghrib og kaffe/te og kaker
19.00 – 20.00: al-Nawawi’s Forty Hadith (Continued), Questions and answers

Søndag 22.mars:
12.00 - 13.00: al-Nawawi’s Forty Hadith (Continued)
13.00 - 13.15: Salat al- dhuhr
13.15 - 14.30: Conclusion, Questions and Answers
14.30: Lunch

Shaykh Abdulaziz Ahmad vil i utgangspunktet forelese over én hadith i hver sesjon.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Påmelding til marit_johnsrud@yahoo.com innen 19.mars.

Seminaravgiften betales til konto nr. 0540 07 58168, merkes ”seminar”

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Sett av helgen, og meld deg på til marit_johnsrud@yahoo.com

Seminaravgiften betales til konto nr. 0540 07 58168, merkes ”seminar”


Hadith – overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg en konsensus omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631-676/1233-1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadith-samling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

Du finner Førti hadither her:

På norsk
In English

Vennligst ta med deg en kopi av en av disse versjonene, hvis du skal delta på seminaret.