Søndag, 28.05.2023 - 08. Dhul Qi'dah 1444 h.

Demonstrasjon og ungdomssamling fredag 16/1

Demonstrasjon og ungdomssamling fredag 16/1

Demonstrasjon og ungdomssamling fredag 16/1

  • 03.01.2010
  • Muhammad Abdulhamid

Det Islamske Forbundet (Rabita) arrangerer en demonstrasjon til støtte for Gazas trengende befolkning kommende fredag 16/1, kl 14:30. Det blir en marsj fra Youngtorget til Stortinget.

Det Islamske Forbundet (Rabita) arrangerer en demonstrasjon til støtte for Gazas trengende befolkning kommende fredag 16/1, kl 14:30. Det blir en marsj fra Youngtorget til Stortinget. Alle som ønsker å delta i en fredelig demonstrasjon, muslimer som ikke-muslimer, er velkomne. Ungdommer inviteres av Ung Muslim til samling og diskusjon i Rabita lokaler i etterkant av demonstrasjonen.

De som søker bråk, uansett begrunnelse eller bakgrunn, er IKKE velkomne og bes holde seg langt unna. Dere er ikke med oss, og vi er ikke med dere. Dere er definitivt ikke med palestinerne, for deres handlinger har skaden Gazas sak! Det er på tide å rette på dette, og få fokuset tilbake der det hører hjemme, på palestinernes lidelser. Vis at dere virkelig tenker på Gazas folk, og vil dem godt.

Etter demonstrasjonen vil det bli en liten samling for ungdom i Rabitas lokaler, ca kl 16:30, arrangert av Ung Muslim. Denne samlingen følger opp to tidligere samlinger med fokus på Gaza-krigen, og hvordan man best kan hjelpe de nødlidende. Denne gangen vil man i tillegg ta for seg de voldelige episodene forrige uke, og hvordan man kan motvirke disse uønskede reaksjonene.