Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Kristne ledere tar avstand fra karikaturtegningene

Kristne ledere tar avstand fra karikaturtegningene

Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp har idag publisert en uttalelse hvor de tar avstand fra publiseringene av karikaturtegningene av profeten Mohammed (fvmh). Les hele pressemeldninge.

Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp har idag publisert en uttalelse hvor de tar avstand fra publiseringene av karikaturtegningene av profeten Mohammed (fvmh). Les hele pressemeldninge.
I uttalelsen presiseres det at selv om ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, og religionskritikk kan være bra og nødvendig, representerer publiseringen av tegningene verken god eller konstruktiv religionskritikk. Publiseringen beskrives videre som uklok og respektløs.

Islam.no hilser denne uttalelsen velkommen og håper at den vil hjelpe til å bedre forståelsen mellom muslimer og ikke-muslimer.