Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Foredrag om The Origins of Terrorism

Foredrag om The Origins of Terrorism

Foredrag om The Origins of Terrorism

  • 03.01.2010
  • Arshad Jamil

Dato: Lørdag 7. oktoberTid: Kl.

Dato: Lørdag 7. oktober
Tid: Kl. 15.00 - 16.30
Sted: Universitetet Blindern, Helga Engs hus (aud. 2)
Foredragsholder: Mark Sedgwick

Mark Sedgwick er førsteamanuensis ved det amerikanske universitetet i Kairo. Han ble født i London, og dro til Egypt i 1987. Han har en Ph.D. fra Universitetet i Bergen, og har studert bl.a. historie og arabisk. [Les mer]
Foreløpig har han skrevet to bøker om sufisme og en om islam og muslimer. I tillegg har han skrevet flere artikler om bl.a. islam, muslimer,
terrorisme og sekter.

ALLE er hjertelig velkommen, ta gjerne med venner og bekjente!

Vel møtt!