Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Invitasjon til konferanse

Invitasjon til konferanse

Invitasjon til konferanse

 • 03.01.2010
 • Basim Ghozlan

Det Islamske Forbundet og Muslim World Leaguehar gleden av å invitere til konferanse med tema: Profeten Mohammed:Sendebud for fred og menneskelighet12. - 14.

Det Islamske Forbundet og Muslim World Leaguehar gleden av å invitere til konferanse med tema: Profeten Mohammed:
Sendebud for fred og menneskelighet
12. - 14. mai 2006
Vil du vite hvem profeten Mohammed er?
(Her er programmet for konferansen)

Ønsker du å vite mer om hvilken rolle han har spilt i fredsbygging, fremming av høye moralske standarder, engasjement i humanitært arbeid og som modell for mellommenneskelige relasjoner?
Temaet vil bli belyst av høyt kvalifiserte foredragsholdere fra inn- og utland:
 • Foredrag på arabisk, norsk og engelsk
 • Utstilling av islamsk kunst
 • Islamske sanger (anashid)
 • Salg av islamske bøker og artikler
 • Eget program for de små
 • Barnepass under foredragene
 • Åpen restaurant og kafé
 • Orientalsk mat og kaker
Dato: 12. - 14. mai 2006 (starter fredag 12. mai kl. 17.00)
Sted: Elvebakken videregående skole
Adresse: Vestre Elvebakke 3, 0182 Oslo
Se kart her.

Disse gjestene har sagt ja til å komme:
 • Dr. Tareq Ramadan
 • Abdullah Basfar (en kjent resitatør av Koranen)
 • Khaled Al-Ramihi (S. G. International Association for New Muslims)
 • Dr. Abdallah Basfar (S. G. Holy Quran Memorization International Organization)
 • Dr. Ahmed Arrawi (Leder for Federation of Islamic Organizations in Europe)
 • Dr. Ahmed Jaballah – Nestleder
 • Dr. Nooh Alqado (Leder for Islamic Culture Center of Ireland)
 • Dr. Mohammad Jaber Alyamani (King Saud University)

 • Listen vil snart bli oppdatert med mange kjente navn.
NB! Dr. Tareq Ramadan holder sitt foredrag fredag 12. mai kl. 17.50–18.45 med tema "The Message of Peace and Humanity".

For mer informasjon, ta kontakt med:
Ibrahim Belkilani, tlf. 48 12 92 63 (e-post: belkilani@hotmail.com )
Basim Ghozlan, tlf. 91 55 28 92 (e-post: basim@islam.no)

Alle er hjertelig velkomne, muslimer og ikke-muslimer, menn og kvinner, voksne og unge.

Vel møtt!

Det Islamske Forbundet og Muslim World League


[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]