Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Seminar om stat-kirke utredningen

Seminar om stat-kirke utredningen

Seminar om stat-kirke utredningen

  • 03.01.2010
  • Kartzow, Anders

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Norges Kristne Råd (NKR) holder seminar for våre medlemsorganisasjoner om Gjønnes-utvalgets stat-kirke utredning.Tid: tirsdag den 14.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Norges Kristne Råd (NKR) holder seminar for våre medlemsorganisasjoner om Gjønnes-utvalgets stat-kirke utredning.
Tid: tirsdag den 14. februar. fra kl. 17.00 til 20:30.
Sted: Det Islamske Forbundet i Calmeyers gata 8.
Fagseminaret begynner med en felles matbit kl 1615.
Påmelding til samarbeidsraadet@trooglivssyn.no innen 10. februar. Gi beskjed om du kommer til matbiten!

Program:
17:00 Åpning ved Jan Benj. Rødner (leder STL)
17:10 ”Hvorfor er endrede relasjoner ønskelig for Den norske kirke?” v/ utvalgsmedlem og sokneprest i DnK Jens-Petter Johnsen
17:40 ”Hva er best for muslimer i Norge - endrede relasjoner eller fullstendig skille?” v/ utvalgsmedlem og representant i Islamsk Råd Norge Lena Larsen.
18.10 Pause
18:25”Hvorfor skille stat-kirke nå? Mindretallsforslaget sett fra Human-Etisk Forbunds side” v/ utvalgsmedlem og fagsjef i HEF Bente Sandvig
18:55 ”Behovet for et skille stat-kirke sett fra Frikirkens perspektiv” v/ utvalgsmedlem og generalsekretær i Norges Frikirkeråd Dag Nygård
19:25 Pause
19:40 Spørsmål og svar: Panel med innledere.
20:20 Veien videre: Hva skjer med innstillingen videre? v/ Jens Petter Johnsen20:30:Avslutning.