Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Kurs i sharia ved Universitetet i Oslo

Kurs i sharia ved Universitetet i Oslo

Kurs i sharia ved Universitetet i Oslo

 • 03.01.2010
 • Basim Ghozlan

Det er et stort behov for kunnskap om og i sharia, den islamske religiøse loven. Mange har meninger, men få har innsikt i hva sharia egentlig er.

Det er et stort behov for kunnskap om og i sharia, den islamske religiøse loven. Mange har meninger, men få har innsikt i hva sharia egentlig er. Desto mer gledelig er det derfor at Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitet i Oslo, for annet år på rad, tilbyr et innføringskurs i sharia og sharias historie
Vi i islam.no vil berømme UiO for å tilby et slikt kurs, og vi håper det blir en årlig foreteelse. Det er et skritt i riktig retning: i å utvikle islamske studier ved et norsk universitet. Vi håper også at tilbudet blir utvidet til også å omfatte andre islamske vitenskaper, samt koranarabisk. Å få et slikt tilbud innenfor universitetssystemet i Norge vil være en garanti for akademisk kvalitet, og medføre at behovet for å reise utenlands for å kunne utdanne seg innen islam på høyere nivå vil avta.

For norske myndigheter burde dette være et satsingsområde: Å gi et utdanningstilbud som er relevant for landets borgere.

For muslimer vil det oppleves som meningsfylt å kunne ta utdannelse i islam, og få et eksamenspapir som er gyldig i det norske samfunnet. Det vil gi mange signaler og effekter: Av de mest åpenbare er at islam ikke er synonymt med mangel på kunnskap, og at vi får en elite blant muslimene som både har høyere utdanning på høgskolenivå, samtidig som de kan ha valgt kurs i islam som en del av sin utdannelse. Det vil igjen kunne medføre et press om kvalitetsheving innad i de enkelte trossamfunn.

Kurset i sharia skulle gi grunn for optimisme: to spesialister på islam med anerkjennesle både blant muslimer og ikke muslimer er ansvarlige for undervisningen:
 • Fikret Karčić, professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Sarajevo, og med sharia som spesialfelt.
 • Kari Vogt, førsteamanuensis ved IKOS, holder en seminarrekke som en integrert del av kurset. Vi er spente på fortsettelsen!

  Presentasjonen av kurset i sharia:
  http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/REL2090/

  Programmet for forelesningene:
  http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/REL2090/h05/undervisningsplan.xml