Lørdag, 01.04.2023 - 10. Ramadan 1444 h.
Demonstrasjon

Demonstrasjon

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

Tirsdag 7. juni kl.

Tirsdag 7. juni kl. 18.00 på Egertorget.
Demonstrasjonen arrangeres av Fredsinitiativet og støttes av mange organisasjoner.
Det blir markering i Stavanger på samme tidspunkt: Demonstrasjonstog 7. juni kl. 18.00 fra Nytorget rundt Breiavatnet til Kiellandshagen. Dessuten punktmarkering foran Natobasen på Jåttå 8. juni.
Den amerikanske forsvarsministeren Donald Rumsfeld er invitert på Norges-besøk 7. og 8. juni. Invitasjonen fra Forsvarsdepartementet er en provokasjon mot den norske befolkningen, som har vist massiv motstand mot det lovløse overfallet på Irak. Rumsfeld vil bruke et slikt besøk til å slå fast at Norges regjering støtter den folkerettstridige okkupasjonen, som han selv er en av sjefsarkitektene for. Han er ikke velkommen i vårt navn!

Fredsinitiativet kan ikke godta at norske myndigheter gir militær og moralsk støtte til okkupanter, drapsmenn og torturister. Rumsfeld er ansvarlig for en lang rekke grove forbrytelser, blant annet mot det irakiske folket. Krigsforbrytere skal normalt etterforskes og stilles for retten, ikke inviteres på offisielle besøk!

Samme dag som Norge feirer 100 års uavhengighet fra unionen med Sverige, sender offisielle, norske myndigheter ut dette signalet til landets
befolkning: Vår utenrikspolitikk og forsvarspolitikk legger seg flat for amerikanske interesser på sitt aller verste. Rumsfelds besøk viser med all tydelighet at regjeringen ikke har noen ambisjoner om å forsvare internasjonale rettsregler mot supermaktens overgrep.

Fredsinitiativet krever en selvstendig norsk utenrikspolitikk, basert på folkeretten og menneskerettighetene. Derfor inviterer vi til demonstrasjon

tirsdag 7. juni kl. 18.00 på Egertorget.

Det blir markering i Stavanger på samme tidspunkt: Demonstrasjonstog 7. juni kl. 18.00 fra Nytorget rundt Breiavatnet til Kiellandshagen. Dessuten punktmarkering foran Natobasen på Jåttå 8. juni.

Mer informasjon på www.ingenkrig.no