Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Statsministeren gratulerer

Statsministeren gratulerer

Statsministeren gratulerer

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

Statsministeren Kjell Magne Bondevik sendte fredag (12.11.

Statsministeren Kjell Magne Bondevik sendte fredag (12.11.2004) en "id mubarak" til muslimene i Norge. Reaksjonene blant muslimer som fikk gratulasjonen er veldig gode. Også over den arabiske TV-kanalen Alarabiya fikk Bondevik gratulert muslimer over hele verden med id ul-fitr
Bondevik skriver i brevet

Id mubarak.

Jeg sender mine hilsener til alle muslimer på denne høytidsdagen som markerer slutten på ramadan.

Innen islam har man nå lagt bak seg en måned med faste, som er til utrykk for solidaritet med de fattige og vanskeligstilte. Denne omsorgen for andre er det viktig å holde levende.

De store verdensreligioner legger all vekt på grunnleggende verdier som nestekjærlighet og fred. Uansett livssyn må vi stå sammen i arbeidet for å fremme respekt for menneskerettigheter, forsoning og fred.

Jeg hilser dere alle ved markeringen av denne høytiden.

Med vennlig hilsen
[Kjell Magne Bondevik]

Brevet ble sendt i tre versjoner: norsk, engelsk og arabisk.

Islam.no vil fra sin side takke statsministeren Kjell Magne Bondevik for denne omtanken. Det er ingen tvil i at dette er et viktig skritt for enda bedre samarbeid og gjensidig tillitt mellom den muslimske minoriteten og storsamfunnet.