Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Invitasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

Invitasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

Invitasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

  • 03.01.2010
  • Tayyab M. Choudri

Internasjonal helse –og sosialgruppe (IHSG nettverk) i samarbeid med Rådet for psykisk helse, muslimske menigheter og innvandrer organisasjoner vil med dette invitere til markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2003. Tid: fredag 10.

Internasjonal helse –og sosialgruppe (IHSG nettverk) i samarbeid med Rådet for psykisk helse, muslimske menigheter og innvandrer organisasjoner vil med dette invitere til markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2003.
Tid: fredag 10.10.03. Sted: HOTEL OPERA ( Ved Sentralbanestasjon, sjøsiden)
Målgruppen: familier

Tema: VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE


Tiltaket er finansiert av Helse og rehabilitering, Oslo kommune og KRD. Dette er en begynnelse på en prosess for forebyggende –og informasjons arbeid blant etniske minoriteter.

Spesielt for anledningen har vi invitert fagfolk, representanter fra menigheter og familier med ulike bakgrunn kommer sammen for å utveksle informasjon og drive forebyggende arbeid i forhold til minoriteters psykiske.

Seminaret avholdes den : Fredag: 10.10.03

Innledere: Fagpersoner fra IHSG, UIO og LDS
Gjesteforeleser fra Danmark


Sted: HOTEL OPERA ( Ved Sentralbanestasjon, sjøsiden) CHRISTIAN FREDRIKS PLASS 5. 0103 OSLO

Vi vedlegger programmet for dagen. Programmet starter presis klokken:17.30

Velkommen til en flott og kunnskapsrik ettermiddag. For mer informasjon: e-mail; Ihsg@frisurf.no , fax: 22 17 42 78 eller telefon: 22 17 42 77/ 97 78 57 33/ 91 10 89 88

Programoversikt
17.00 REGISTRERING

17.30 TALAWAT, VERS FRA KORANEN


17.35 VELKOMSTTALE
V/ Tayyab M. Choudri, (IHSG)


17.50 "RETTFERDIG BEHANDLING AV ALLE PASIENTER- TEORI OG PRAKSIS"
V/Ida Hansteen (Lovisenberg Diakonale Sykehus)

18.10 TVANG I PSYKIATRIEN
V/Heidi Thuv, overlege akuttavdelingen (LDS)

18.30-18.45 SPØRSMÅL OG REFLEKSJON


18.45 ROLLESPILL
”Den gode samtalen”

19.00 PYKISK HELSE TIL INNVANDRERE I DANMARK
V/ Saadia Saeed, spesial rådgiver

19.30-19.45 SPØRSMÅL OG REFLEKSJON


19.45-20.00 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING
V/ Dr.Farukh A. Chaudhry (UIO)

20.00-20.30 ENKEL SERVERING

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN


Med vennlig hilsen
IHSG

Tayyab M. Choudri
Nettverkskoordinator