Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Invitasjon til Faglig Forum

Invitasjon til Faglig Forum

Invitasjon til Faglig Forum

  • 03.01.2010
  • Lena Larsen

Tid: Søndag 28. september 2003, kl.

Tid: Søndag 28. september 2003, kl. 15.00
Sted: Det Islamske Forbundet, Møllergata 38

Batool al-Toma, The Islamic Foundation, UK, holder foredrag og innleder til samtale over temaet:

The Experience of Converts to Islam:
Needs, Challenges and possibilities
Batool al-Toma har vært koordinator for The New Muslims Project ved The Islamic Foundation siden starten i 1993. Hensikten med prosjektet var å definere behov og gi støtte til nye muslimer så vel som til personer som er interessert i islam.

The New Muslims Project står bak en rekke aktiviteter som er ment å dekke konvertittenes sosiale og kunnskapsmessige behov, blant annet rådgivning, nasjonalt støttenettverk for konvertitter, nyhetsbrevet Meeting Point, arabiskundervisning på ulike nivåer, hjemmeside og hajj og umrah for nye muslimer.

Om Faglig Forum
Faglig forum er etablert for å dekke behovet for et samtale- og diskusjonsforum der ulike aspekter ved muslimenes virkelighet blir belyst ut fra en faglig innfallsvinkel. Hvilke utfordringer opplever muslimene, og hvordan kan de løses?

Faglig forum vil ta opp temaer som er relevante for alle muslimer - på tvers av moskegrensene.

Faglig forum er ment å være et pustehull fra medias oppslag om muslimene, og en mulighet til å få påfyll i forhold til der en selv står.

Faglig forum er ikke i steden for, men i tillegg til vanlig islamske aktiviteter.

På hvert møte vil det holdes en innledning eller et lite foredrag av en invitert gjest. Det åpnes deretter for spørsmål og samtale.

Faglig forum er et åpent forum, alle er velkomne. Ta gjerne med deg en person som du tror kan ha glede av å komme.

Faglig forum er også åpent for ikke-muslimer.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding, forslag til temaer og adresser vi kan sende invitasjoner til. Kontakt oss gjerne på fagligforum@islam.no
Av hensyn til foredragsholder og andre deltakere ber vi om at barn ikke tas med.

Velkommen!