Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Studiesirkel for søstre i Rabita vårsemester 2010

Studiesirkel for søstre i Rabita vårsemester 2010

Tilsynelatende består islamsk levevis av en rekke regler. I denne studiesirkelen får du hjelp til å sette reglene i perspektiv.

Tilsynelatende består islamsk levevis av en rekke regler. I denne studiesirkelen får du hjelp til å sette reglene i perspektiv. Vi fokuserer på etiske temaer og indre åndelig praksis, et must for å forstå meningen med alle reglene.

Vi ønsker deg velkommen til studiesirkel førstkommende lørdag 23.01.10  kl. 16:00-18:00.

Azka Khan holder leksjon om Døden og graven. Etter leksjonen blir det samtale.

Sted: Rabita, Calmeyers gt. 8, 2. etg på kvinnesiden.

Med utgangspunkt i boken "Kjære barn", går vi sammen i dybden på utvalgte emner. Dette semesteret ser vi på døden, graven, handling, søvn, ihukommelse af Gud (dhikr), nattebønnen, lydighet, sharia, troens fundamenter (aqida) og livets valg.

Boken "Kjære barn" (Ayyuha al-walad) består av en samling råd fra en læremester til hans elev.

Læremesteren er Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (450/1058-505/1111) Hvem eleven er vet vi ikke.
al-Ghazali hadde gjennom et langt liv tilegnet seg både bred kunnskap innen alle de klassiske islamske vitenskapsdisiplinene og en dyp åndelig innsikt. Han utviklet også en etisk lære hvor en ytre, fysisk praksis og en indre, åndelig praksis utfyller hverandre og hvor begge er nødvendige for å oppnå et godt liv i Guds nærhet. Gjennom å følge de forskriftene Gud gir i Koranen og profetens sunna, gjennom å utvikle sine dyder og disiplinere sine laster, og gjennom konstant å huske på Gud (dhikr), trener og utvikler den troende sin personlighet og forbereder seg på Guds dom.

Boken "Kjære barn" er en av de seneste tekstene vi har fra al-Ghazalis hånd, og den kan leses som en oppsummering av hans liv, forfatterskap og lære. Han tar i teksten opp en del sentrale tema og gir en rekke råd, som alle kan sammenfattes i det ene: søk oppriktighet.

Tekstene som brukes vil bli delt ut til dem som ønsker å delta i studiesirkelen. De er originale oversettelser fra arabisk, spesielt for formålet.

Dato for samlinger dette semesteret er lørdagene 23.1, 20.2, 6.3, 20.3, 10.4, 8.5 og 22.5 fra klokken 16 til 18. Husk å ta med penn og papir. Fast sted er 2. etasje kvinnesiden i Rabita, Calmeyersgate 8. Fullstendig program med foredragsholdere vil bli lagt ut med det første.

For opplysninger og påmelding, kontakt Marit Johnsrud på e-post: marit_johnsrud@yahoo.com.