Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Dialogmøte om ytringsfrihet, karikaturer og muslimhets

Dialogmøte om ytringsfrihet, karikaturer og muslimhets

Dagbladets trykking av en faksimile med en karikatur av Profeten Mohammad (saaw) har igjen blåst liv i debatten om ytringsfrihetens form og rammer. Samtidig ser man et stadig mer omfattende negativt fokus på muslimer og islam i alle slags medier, som gir mange muslimer følelsen av å være under konstant angrep.

Dagbladets trykking av en faksimile med en karikatur av Profeten Mohammad (saaw) har igjen blåst liv i debatten om ytringsfrihetens form og rammer. Samtidig ser man et stadig mer omfattende negativt fokus på muslimer og islam i alle slags medier, som gir mange muslimer følelsen av å være under konstant angrep.
Sted: Rabita, Calmeyers gate 8, 0183 Oslo (2. etg.)
Dato: Onsdag 17.02.2010 kl. 17:30 - 20:00
Se facebookgruppen her.
 
Ung Muslim og Det Islamske Forbundet (Rabita) inviterer til dialogmøte onsdag 17/2 for å debattere disse problemstillingene, med sikte på å oppnå større forståelse for hverandres standpunkter og motvirke en uheldig samfunnsutvikling.

Følgende paneldeltagere er bekreftet (flere forventes bekreftet innen mandag, inshaAllah):
Lars Helle, Dagbladet
Shoaib Sultan, Islamsk Råd Norge
Imam Najeeb Naz, World Islamic Mission
Per Yousef Assidiq, appellholder på demonstrasjonen 12.02
Basim Ghozlan.

Foreløpig program:
17:00 – 17:30 Oppmøte & salat-ul-maghreb (bønn)
17:30 – 17:40 Velkomst og innledning
17:40 – 18:00 Innledninger fra paneldeltagere
18:00 – 18:45 Paneldebatt, første del
18:45 – 19:00 Pause for salat-ul-Isha (bønn)
19:00 – 20:00 Paneldebatt, avslutning

For henvendelser om arrangementet, send email til post@ungmuslim.no.