Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Minhaj Kvinneforum inviterer til Id-festival 2010

Minhaj Kvinneforum inviterer til Id-festival 2010

Programf or hele familien. Dato: Lørdag 18.

Programf or hele familien.

Dato: Lørdag 18. september.
Tidspunkt: Kl. 12:00 - 19:00
Adresse:
Mihaj-ul-Quran
Enebakkveien 36B
0657 Oslo

Gratis inngang og gratis parkering. Intektene går til flomofrene i Pakistan. For mer info, ring: 93 00 91 64 eller 90 14 15 34 eller: www.minhaj.no