Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Konferanse: Marriage in Islam – a taste of heaven...or hell?

Konferanse: Marriage in Islam – a taste of heaven...or hell?

Ung Muslim inviterer i samarbeid med Minotenk, Det Islamske Forbundet, Islamsk Råd Norge og Landsorganisasjonen for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) til en 2-dagers konferanse om ekteskapet i Islam. Konferansen er spesielt rettet mot ungdom, men er åpen for alle interesserte.

Ung Muslim inviterer i samarbeid med Minotenk, Det Islamske Forbundet, Islamsk Råd Norge og Landsorganisasjonen for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) til en 2-dagers konferanse om ekteskapet i Islam. Konferansen er spesielt rettet mot ungdom, men er åpen for alle interesserte. Det er gratis adgang.

Tid:  Lørdag 27/11 kl 12:30 – 19:00; Søndag 28/11 kl 13:00 - 19:00
Sted:   Elvebakken skole, Vestre Elvebakke 3, Oslo

Vi kan by på foredrag fra lærde, forskere og representanter for islamske organisasjoner fra de skandinaviske landene, samt paneldebatt, sosial nettverksbygging, god mat, og underholdning. Det blir også mulighet til å få ens ekteskapsrelaterte spørsmål besvart, inshaAllah.

Bekreftede foredragsholdere/bidragsytere:
Sheikh Abdulaziz Ahmed Fredericks (Skottland)
Imam Khalid Latif (USA)
Ahmed Al-Mofty (Sverige)
Safia Aoude (Danmark)
Christine Jacobsen (Norge)
Imam Faruk Terzic (Norge)
Minhaj Konfliktråd (Norge)

Temaer som vil bli tatt opp inkluderer:
• Muslimers forpliktelser overfor seg selv og andre (samfunnet)
• Hva Islam sier om ekteskapet - det som er tillatt og forbudt
• Praktiske ekteskapsløsninger i vesten - fordeler og ulemper
• Hvordan håndtere konflikter i ekteskapet
• Livet som singel muslimsk ungdom
• "Matchmaking" for muslimer
• Forskning om muslimsk ungdom og ekteskapsproblematikk
• Praktiske erfaringer fra skandinavia knyttet til ungdom og ekteskap

For oppdateringer om programmet, følg med på arrangementets facebookside: http://www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=174081172608907