Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Seminar med shayk Abdulaziz om god oppførsel

Seminar med shayk Abdulaziz om god oppførsel

Helgen 29.–30.

Helgen 29.–30. januar:
Seminar med shayk Abdulaziz om god oppførsel 

Kunnskapsbrønnen i Rabita arrangerer det sjette seminaret om al-Nawawis samling Førti hadither i regi av shayk Abdulaziz Ahmad fra Glasgow. Denne gangen er temaet god oppførsel, med utgangspunkt i overleveringer fra Profeten, måtte Allah velsignelse ham og gi ham fred, om hvordan hjelpsomhet og høflighet i handling og tale regnes som almisse. God oppførsel styrker dessuten vår karakter, gjør oss lykkeligere og mer skikket til å møte vanskeligheter og utfordringer.

Shayk Abdulaziz er en dynamisk lærer som ikke bare formidler av sin store kunnskap på en engasjerende måte, men også trekker deltagerne inn i spennende diskusjoner og aktiv medvirkning. Den røde tråden i disse samlingene er den lille boken Førti hadither, men hvert seminar er frittstående. Vi oppfordrer derfor spesielt nye deltagere til å komme.

Forhåndspåmelding til marit_johnsrud@yahoo.com innen torsdag 27. januar.


Lørdag 29. januar
Registrering fra 12.30–13.00
13.00: Salat al-duhr
13.15–14.30: Session 1
14.30: Salat al-asr
14.45–16.30: Session 2
16.30: Salat al-maghrib
16.45–18: Dinner
18.10: Salat al-isha
18.20–20.00: Session 3/Q & A

Søndag 30. januar
12.00–13.00: Session 1
13.00: Salat al-duhr
13.15–14.30 Session 2
14.30: Salat al-asr
14.45–15.00: Sum up

Sted: Det Islamske Forbundet, Calmeyers gate 8, Møterommet i 4. etasje.

Seminaret holdes på engelsk. I lørdagens program inngår en lengre pause der vi spiser i fellesskap. Kroner 100 (middag lørdag og frukt, kaffe og kaker søndag) betales ved inngangen.

Forhåndspåmelding til marit_johnsrud@yahoo.com innen torsdag 27. januar.

Shayk Abdulaziz har sitt daglige virke i Glasgow, Skottland. Han er utdannet lærer og pedagog og har lang erfaring i arbeid med barn og unge. I tillegg har han engasjert seg sterkt i prosjekter rettet mot funksjonshemmede, og særlig arbeidet med blinde muslimer er en hjertesak. De siste årene har shayk Abdulaziz ledet umrahreiser til Mekka og Medina, og mer informasjon om disse turene finner du her: http://www.muslimphotos.net/Dirasa2011.html

Helgens seminar vil ta for seg hadithene 26–30 i al-Nawawis Førti hadither. Tekstene vil være tilgjengelige på seminaret for dem som ikke har skaffet seg boken allerede.

Hadith-overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg enighet omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca. førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631–676/1233–1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadithsamling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

Al-Nawawis Førti hadith er oversatt til norsk av Den Islamske Informasjonsforeningen. Boken har et tillegg med en kort omtale av følgesvennene som hadithene refererer til. Boken kan bestilles og kjøpes her.