Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Vårens program i Kunnskapsbrønnen i Rabita

Vårens program i Kunnskapsbrønnen i Rabita

  Vi ønsker deg velkommen til spennende foredrag og seminarer innen de islamske kunnskapstradisjonene! Våren 2012 tar vi opp åndelige, moralske og sosiale sider av temaet trivsel. Alle samlinger finner sted på lørdager kl.

 
Vi ønsker deg velkommen til spennende foredrag og seminarer innen de islamske kunnskapstradisjonene! Våren 2012 tar vi opp åndelige, moralske og sosiale sider av temaet trivsel. Alle samlinger finner sted på lørdager kl.16-18 i Rabita, Calmeyers gate 8, kvinnesiden 2. etg.
 
Lørdag 25. februar er temaet Tillit som trivselsfaktor. Tillit mennesker imellom er en forutsetning for sosial trivsel, og er en verdi de fleste setter høyt. Nora Eggen viser hvordan islamske kilder og tradisjoner beskriver åndelige, moralske og sosiale sider av tillitsforhold. Denne dagen lanserer DIIF en ny bok: En dag sammen med Profeten (fred og velsignelse være med ham).
 
10. – 11. mars: Seminar med Shaykh Abdulaziz – Mer info kommer på Islam.no
 
24. Mars: Vennskap Venner har stor innflytelse over hverandres livsførsel og hjerter, og i henhold til en overlevering sa profeten Muhammad sa vi vil tilbringe det neste liv sammen med dem vi er glade i. Umm Abu Bakr innleder om betydningen av sanne og varige vennskap.
 
14. April: Hammam – et fristed for velvære eller ryktebørs? Ragnhild Zorgati viser hvordan hammam på den ene siden blir fremstilt som et fristed, et sted for kroppslig velvære og solidarisk samvær mellom kvinner, og på den andre siden fremstilles som en ryktebørs der storfamiliens øye observerer og kontrollerer de badende kvinnene.
 
28. april: Seminar med Shaykh Abdulaziz – Mer info kommer på Islam.no
 
12. mai: Velvære uten shopping? Lena Larsen ser på sammenhengen mellom (manglende) shopping og velvære. Klarer vi kvinner oss uten shopping?
 
Følg oss på Facebook!