Om islam.no

6. mars 2012 - 22:57 - knutik
Islam.no ønsker deg velkommen og håper at du får spennende og nyttig tid blant våre artikler. Vårt første mål er å gjøre stoff om islam og muslimer tilgjengelig for deg.
 
Domenet islam.no eies, juridisk sett, av Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF), men drives av frivillige personer som ikke nødvendigvis er knyttet til foreningen. Artikler og meninger som publiseres på islam.no står for forfatterens eget ansvar og er ikke nødvendigvis DIIFs eller islam.nos mening.

Alt arbeid med denne siden foregår på fritiden og all innsats er frivillig (med noe unntak). Det blir derfor naturlig å finne ting som kan gjøres bedre. Vi lover å gjøre vårt beste for å tilby våre lesere best mulig stoff om islam og muslimer i Norge
 
Hensikten med denne hjemmesiden er:

  1. å tilby informasjon om islam og muslimer i Norge.

  2. å være en brobygger mellom muslimer i Norge og andre grupper i samfunnet.

  3. å formidle kontakt med muslimske organisasjoner for interesserte søkere.
Vi håper at flere muslimer med god kompetanse blir inspirert og får lyst til å være med og hjelpe til med dette arbeidet. Er du en som kan tenke deg å være på på å utvikle islam.no videre, ta gjerne kontakt med oss.

Vi gjør oppmerksom på at kopiering fra våre sider er tillatt for privat bruk, bruk i moskeene og for oppgaver relatert til skoleundervisning. Dette er under forutsetning av at referansen oppgis. All annen kopiering må kun skje etter samtykke fra redaksjonen.
 
Historikk
Første utgave av islam.no ble lagt ut i mars 2000. Siden denne dato har siden utviklet seg sakte men sikkert. Den siste utgaven med ny design og funksjonalitet ble lagt ut i september 2003.

En ny layout med nye funskjoner og opprydding av menyvalgene ble lansert i begynnelsen av februar 2007. I denne lanseringen ble, blant annet, funskjonen "Islam i Norge" på høyre kolonne innført. Per dags dato (10.03.07) arbeides det fortsatt med flere funskjoner som skal forbedres.

Design av siden ble utført av www.activeinterface.no (gjelder både design av 2003 og design av 2007)

Logoen ble utviklet av Mukhtar Sanders

Bildene på logoen ble kjøpt av Peter Sanders