| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 05:18 - Soloppgang: 07:35 - Dhuhr: 12:41 - Asr: 15:04 - Solnedgang: 17:28 - Isha: 19:45 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
 67. Almulk (Herredømmet) : 1 - 30 

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Velsignelsesrik er Han, i Hans hånd er herredømmet! Han evner alt!
 
2Han er det som skapte død og liv for å prøve dere, hvem av dere som er best i gjerninger. Han er den Mektige, den Ettergivende.
 
3Han er det som skapte syv himler lagvis. Du ser ikke i den Barmhjertiges skapning noen mangler. Blunk med øynene, ser du vel noen revner?
 
4Om du blunker med øynene to ganger, så vender ditt blikk tilbake til deg, svakt og trett.
 
5Vi har prydet den nederste himmel med bluss, og gjort dem til kastevåpen mot satanene. For dem har Vi gjort i stand Ildens straff.
 
6Dem som fornekter sin Herre, venter helvetes straff.
 
7En sørgelig skjebne! Når de kastes inn der, hører de et brøl,
 
8idet det koker opp og er nær ved å sprekke av raseri. Hver gang en flokk kastes inn i det, spør dets voktere dem: «Kom det ingen advarer til dere?»
 
9Og de svarer: «Jo, det kom en advarer til oss, men vi holdt det for løgn, og sa: ’Gud har ikke åpenbart noe! Dere er helt på villspor.’»
 
10Og de tilføyer: «Om vi hadde hørt, eller forstått,
 
11ville vi ikke vært Ildens folk.» De erkjenner sin synd. Bort med Ildens folk!
 
12De som frykter Herren i det skjulte, dem venter tilgivelse og stor lønn.
 
13Om dere holder hemmelig eller gir høylytt til kjenne det dere sier, så vet Han hva som bor i hjertene.
 
14Skulle ikke Han kjenne den Han har skapt? Han er den Uutgrunnelige, den Innsiktsfulle.
 
15Han er det som gjorde jorden underdanig for dere. Så dra rundt på dens overflate og spis av Hans gaver. Til Ham fører oppstandelsen!
 
16Kan dere være sikre på Ham som er i himmelen, at Han ikke lar jorden oppsluke dere, for se, den skjelver?
 
17Kan dere være sikre på Ham som er i Himmelen, at Han ikke sender over dere en skur av småstein, så dere får vite hva Min advarsel innebærer?
 
18De som levde før dem, kalte også sannhet for løgn, og hvordan var vel Min refselse?
 
19Har de ikke sett på fuglene over seg som brer ut sine vinger og slår dem sammen? Intet holder dem oppe, unntatt den Barmhjertige. Han er observant for alle ting.
 
20Hvem er det vel som er som en hærskare som hjelper dere, unntatt den Barmhjertige? De vantro er helt på avveie.
 
21Hvem er det vel som gir dere livets underhold, om Han holder tilbake sitt underhold? Nei, de turer frem i oppsetsighet og motvilje.
 
22Er vel den som går og faller hodekulls, best rettledet, eller den som vandrer raskt på rett vei?
 
23Si: «Han er det som har frembrakt dere og gitt dere hørsel, syn og forstand. Hvor lite dere takker!»
 
24Si: «Han er det som har spredt dere på jorden. Og til Ham vil dere bli samlet inn.»
 
25Så sier de: «Når kommer så denne trussel, om dere snakker sant?»
 
26Si: «Kunnskapen beror hos Gud! Jeg er bare en klar advarer.»
 
27Når de ser at den er nær, formørkes de vantros ansikter, og det lyder: «Dette er det dere etterlyste.»
 
28Si: «Hva synes dere, om Gud utsletter meg og dem som følger meg, eller Han viser oss nåde, hvem skal da beskytte de vantro mot en smertelig straff?»
 
29Si: «Han er den Barmhjertige! Vi tror på Ham, og på Ham forlater vi oss. Dere får snart vite hvem det er, som er klart på villstrå.»
 
30Si: «Hva ville dere synes om deres vann en morgen var sunket ned i jorden, hvem skal da bringe dere rinnende vann?»
 


 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design