| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:28 - Soloppgang: 05:42 - Dhuhr: 13:26 - Asr: 17:08 - Solnedgang: 20:51 - Isha: 22:05 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
 61. Assaf (Radogrekke) : 1 - 14 

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Alt som er i himlene og på jord, priser Gud! Han er den Mektige, den Vise.
 
2Dere som tror, hvorfor sier dere det dere ikke gjør?
 
3Det er til stor avsky for Gud at dere sier det dere ikke gjør!
 
4Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, som var de en kompakt mur.
 
5En gang sa Moses til sitt folk: «Mitt folk, hvorfor plager dere meg, skjønt dere vet at jeg er Guds sendebud til dere?» Og da de kom på avveie, lot Gud deres hjerter komme på avveie. Gud leder ikke et syndefullt folk.
 
6En gang sa Jesus, Marias sønn: «Israels barn, jeg er Guds sendebud til dere, for å stadfeste loven som foreligger før meg, og bebude et sendebud som kommer etter meg, hvis navn er Ahmad.» Og da han kom til dem med klare bevis, sa de: «Dette er skjær trolldom.»
 
7Og hvem gjør større urett enn den som dikter opp løgn mot Gud, når han kalles til å gi seg Gud i vold? Gud leder ikke et urettferdig folk.
 
8De ønsker å blåse ut Guds lys, men Gud fullbyrder Sitt lys, selv om de vantro misliker det.
 
9Han er det, som har sendt Sitt sendebud med ledelse og sannhets religion, så Han kan la den vinne frem overfor all religion, selv om avgudsdyrkerne misliker det.
 
10Dere som tror, skal Jeg henvise dere til en handel, som kan redde dere fra en smertelig straff?
 
11Dere skal tro på Gud og Hans sendebud, og satse liv og eiendom for Guds sak. Dette er et gode for dere, om dere bare visste!
 
12Han vil forlate dere deres synder, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og i herlige boliger i Edens haver. Dette er den store seier.
 
13Og annet, som dere har kjært, hjelp fra Gud og snarlig seier. Forkynn de troende det glade budskap!
 
14Dere som tror, vær Guds hjelpesmenn, slik som Jesus, Marias sønn, sa til disiplene: «Hvem vil bli mine hjelpesmenn hen til Gud?» Disiplene sa: «Vi er Guds hjelpesmenn!» Og en gruppe av Israels barn trodde, og en gruppe fornektet. Så støttet Vi dem som trodde mot deres fiende, og de tok seieren!
 


 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design