| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 06:24 - Soloppgang: 08:56 - Dhuhr: 12:38 - Asr: 14:19 - Solnedgang: 16:00 - Isha: 18:32 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
1-30   31-60  61-83  

 36. Yasin (Ya Sin) : 1 - 30 Neste side   

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Ya Sin
 
2Ved den vise Koran!
 
3Du er visselig et sendebud:
 
4På rett vei!
 
5En åpenbaring fra den Mektige, den Nåderike,
 
6så du kan advare et folk hvis fedre ikke ble advart, så de lever i likegyldighet.
 
7Ordet er blitt realitet for de fleste av dem, allikevel tror de ikke.
 
8Vi har lagt lenker om halsen på dem, opp til haken, så de må strekke hodet.
 
9Og Vi har satt en vegg foran dem og bak dem, og Vi har dekket over dem, så de intet ser.
 
10For dem er det likegyldig om du advarer dem, eller ikke advarer dem. De tror ikke.
 
11Du kan bare advare den som følger formaningen, og frykter den Barmhjertige i det skjulte. Så bebud for ham tilgivelse og en verdig lønn.
 
12Det er Vi som gir de døde liv, og noterer det de har sendt i forveien til regnskapet, og de spor de har latt etter seg.
 
13Sett frem en lignelse for dem, folkene i byen da utsendingene kom til dem.
 
14Vi sendte dem to, men de holdt dem for løgnere. Så forsterket Vi dem med en tredje, og de sa: «Vi er utsendinger til dere.»
 
15De svarte: «Dere er bare vanlige mennesker som oss. Den Barmhjertige har ikke åpenbart noen ting. Dere farer bare med løgn.»
 
16De sa: «Herren vet at vi er utsendinger til dere.
 
17Oss påligger bare en klar forkynnelse.»
 
18De svarte: «Vi ser onde varsler ved dere! Hvis dere ikke holder opp, vil vi steinjage dere, og en smertelig straff fra oss vil ramme dere.»
 
19Da sa de: «Dere kan beholde deres varsler. Vil dere formanes? Nei, dere er lettsindige mennesker.»
 
20Så kom en mann løpende fra lengst borte i byen og sa: «Mitt folk, følg utsendingene!
 
21Følg slike som ikke ber om lønn av dere, som er på rett vei.
 
22Skulle jeg ikke tjene Ham som har skapt meg, og til hvem dere blir brakt tilbake?
 
23Skulle jeg legge meg til guder utenom Ham, guder, hvis inngripen ikke nytter meg det ringeste, om den Barmhjertige ønsker at nød skal ramme meg, og som ikke kan redde meg?
 
24Da var jeg visselig i klar villfarelse!
 
25Jeg tror virkelig på deres Herre, så hør på meg!»
 
26Man sa: «Så gå inn i paradiset.» Han svarte: «Hadde bare mitt folk visst
 
27at Herren har tilgitt meg, og plassert meg blant dem som ære er blitt til del.»
 
28Etter ham sendte Vi ikke over hans folk hærskarer fra himmelen, Vi sendte ingen.
 
29Det var bare et eneste skrall, og så var de utslukte.
 
30Ve over menneskene! Aldri kom et sendebud til dem, uten at de drev ap med ham.
 


Neste side   
 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design