| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 05:18 - Soloppgang: 07:35 - Dhuhr: 12:41 - Asr: 15:04 - Solnedgang: 17:28 - Isha: 19:45 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
1-30   31-60  

 30. Arroum (Østromerne) : 1 - 30 Neste side   

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Alif Lam Mim
 
2Østromerne har lidd nederlag
 
3i nabolandet, men etter sitt nederlag vil de seire
 
4om få år, – saken er i Guds hånd, før og etter, og på den dag vil de troende glede seg –,
 
5seire ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil. Han er den Mektige, den Nåderike.
 
6Guds løfte! Gud bryter ikke sitt løfte. Men folk flest vet ikke.
 
7De kjenner bare de ytre sider av jordelivet, men overser det hinsidige.
 
8Reflekterer de ikke i sitt indre? Gud har skapt himlene og jorden og alt som mellom dem er, på alvor og for en fastsatt frist. Men mange mennesker fornekter møtet med sin Herre.
 
9Har de ikke reist rundt på jorden og sett hva enden ble for dem som levde før? De var mektigere, og dyrket og bebygget jorden bedre enn de selv. Deres sendebud kom til dem med klar beskjed! Gud var ikke den som gjorde dem urett, mens deres egen urett vendte seg mot dem selv.
 
10De som gjorde ondt, fikk en ond ende, for de kalte Guds ord for løgn og drev ap med det,
 
11Gud frembringer all skapningen, og Han gjør det på nytt. Så vil dere bringes tilbake til Ham.
 
12Den dag timen kommer, vil synderne fortvile.
 
13De har ingen av sine medguder til å legge inn ord for seg, og de vil forkaste sine medguder.
 
14Den dag timen kommer, blir menneskene delt.
 
15De som trodde og handlet rett, vandrer i glede i paradisets enger.
 
16Men de som var vantro og fornektet Vårt ord, og møtet i det kommende liv, de må møte til straffen.
 
17Gud være lovet, når dere går inn i kvelden, og når dere møter morgenen.
 
18Ham tilhører lovprisningen i himlene og på jord, i kveldingen og i middagstimen.
 
19Han frembringer det levende av det døde og dødt av liv, og Han gir jorden liv etter dens dvale. På samme måte skal dere bli brakt frem.
 
20Blant Hans tegn er at Han skapte dere av støv, og se, dere ble mennesker, spredt omkring.
 
21Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere hustruer av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet mellom dere. I dette er jærtegn for mennesker som tenker etter.
 
22Blant Hans tegn er skapelsen av himlene og jorden, og forskjellen i tungemål og farge. I dette er jærtegn for dem som vet.
 
23Til Hans tegn hører søvnen, om natten og om dagen, og deres bestrebelser for å oppnå noe av Hans goder. I dette er jærtegn for dem som hører.
 
24Blant Hans tegn er lynet, med redsel og med håp, og at Han sender vann fra oven og gir jorden liv etter dens dvale. I dette er jærtegn for folk som forstår.
 
25Blant Hans tegn er at himmel og jord består på Hans bud. I sin tid, når Hans røst kaller dere ut av jorden, se, dere vil komme frem.
 
26Ham tilhører alle i himlene og på jord, alle er Ham underdanig.
 
27Gud frembringer all skapningen, og Han gjør det på nytt. Dette er lett for Ham. Han er det høyeste som tenkes kan, i himlene og på jord. Han er den Mektige, den Vise.
 
28Han fremsetter en lignelse for dere fra deres egne forhold. Er det vel så at dere slaver er kompanjonger i det Vi lar dere få? Så dere er likestilte i så henseende? Og respekterer dem som dere respekterer hverandre? Således forklarer Vi ordet for folk som forstår!
 
29Nei, de urettferdige følger sine egne ideer, uten kunnskap. Hvem kan vel lede dem som Gud lar seile sin egen sjø? De har ingen hjelpere.
 
30Vend deg mot religionen som Gud‑søker, ved den Guds intuisjon som Han har utstyrt menneskene med. Det er ingen avvik i det Gud har skapt. Dette er rett religion, men folk flest vet det ikke.
 


Neste side   
 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design