| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:22 - Soloppgang: 05:34 - Dhuhr: 13:25 - Asr: 17:11 - Solnedgang: 20:58 - Isha: 22:10 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
1-30   31-60  61-90  91-120  121-128  

 16. Annahl (Bien) : 1 - 30 Neste side   

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Guds ordning realiseres. Prøv ikke å påskynde det. Ære være Ham! Opphøyet er Han over alt de setter ved Hans side!
 
2Han sender englene ned med Ånden av Sin ordning over hvem Han vil av Sine tjenere: «Advar, at det er ingen Gud utenom Meg! Så frykt Meg!»
 
3Han skapte himlene og jorden på alvor. Opphøyet er Han over det de setter ved Hans side!
 
4Mennesket har Han frembrakt av en sæddråpe, og straks er han klart kranglevoren.
 
5Husdyrene har Han frembrakt for dere. I dem er varme klær, nyttige ting, og dere spiser dem.
 
6De er et vakkert syn for dere når dere driver dem hjem om kvelden, og drar ut med dem om morgenen på beite.
 
7De bærer deres oppakning til steder dere bare med stor møye kunne nå. Sannelig. Herren er velvillig, nåderik.
 
8Og hesten, muldyret og eslet for at dere kan ri, og som pryd. Han skaper mer enn dere vet.
 
9Gud påligger omsorg for veien, men noen går til siden. Om Han hadde villet, kunne Han vist dere alle til veien.
 
10Han er det som sender vann fra oven, som drikke for dere. Ved dette vokser trær og kratt, hvor dere kan beite buskapen.
 
11Og derved lar Han korn vokse, og oliven, palmetrær, druer og alskens frukt. Heri er sannelig jærtegn for folk som tenker.
 
12Han har stilt i deres tjeneste natt og dag, sol og måne, og også stjernene, til tjeneste ved Hans ordning. Heri er sannelig jærtegn for folk som bruker forstanden.
 
13I det som Han har latt vokse frem for dere på jorden av forskjellig sort, er det visselig jærtegn for folk som tenker etter.
 
14Og Han har stilt havet i deres tjeneste, så dere kan spise fersk føde, og hente ut av det prydsaker, som dere kan bære. Og du ser skipene plaske seg frem for at dere kan søke lykken ved Hans gunst, så dere måtte vise takknemlighet.
 
15Han har satt faste fjell på jorden, så den ikke skal svaie med dere. Og elver og fremkomstveier, så dere må finne frem,
 
16og landemerker. Og ved stjernene finner man rett vei.
 
17Er vel Han som skaper som den som intet skaper? Vil dere ikke tenke etter?
 
18Om dere vil telle Guds velgjerninger, kan dere ikke regne dem opp! Gud er tilgivende, nåderik.
 
19Gud vet om det dere skjuler, og det dere bærer åpent frem.
 
20De guder som menneskene påkaller utenom Gud, har intet skapt.
 
21De er selv laget, døde er de, ikke levende, intet aner de når alle gjenoppvekkes.
 
22Deres Gud er én Gud! De som ikke tror på det hinsidige liv, deres hjerter avviser, og de viser hovmod.
 
23Gud vet uten tvil om det de skjuler, og det de bærer åpent frem. Gud holder ikke av de hovmodige.
 
24Om de blir spurt: «Hva har Herren åpenbart?» Så svarer de: «Fabler fra henfarne generasjoner!»
 
25Måtte de på oppstandelsens dag få bære sin fulle byrde, og en del av deres som de har ført vill i sin uvitenhet! Ille er det de bærer!
 
26De som levde før dem, smidde sine renker, men Gud angrep deres byggverk fra grunnen av. Taket falt ned over dem, og straffedommen kom over dem fra et hold de ikke tenkte seg.
 
27Så vil Han på dommens dag gjøre dem til skamme, idet Han sier: «Hvor er mine medguder, som dere laget strid om?» De som har fått innsikt, sier: «I dag overgår skam og ulykke de vantro,
 
28som englene henter, mens de gjør urett som slår tilbake på dem selv.» Og de foreslår fred: «Vi gjorde ikke noe galt!» «Jo, Gud vet godt om det dere bedrev!
 
29Så gå inn gjennom helvetes porter, og der skal dere være og bli.» De hovmodiges herberge er et bedrøvelig sted!
 
30Til de gudfryktige sies det: «Hva har Herren åpenbart?» – og så svarer de: «Det som godt er!» De som gjør det gode har godt i vente i denne verden. Men det hinsidiges bolig er bedre! De gudfryktiges bolig er visselig herlig.
 


Neste side   
 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design