| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:22 - Soloppgang: 05:34 - Dhuhr: 13:25 - Asr: 17:11 - Solnedgang: 20:58 - Isha: 22:10 - Andre byer?
Velkommen til korandatabasen

Les om denne gjengivelsen Vis Suranavn (kapittler) Les om denne basen
 
Vis:
Norsk:
Arabisk:
Søk etter:   
Hent Sura (kapittel):
1-30   31-60  61-90  91-99  

 15. Alhijr (al-Hidjer) : 1 - 30 Neste side   

Nr.Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
1Alif Lam Ra. Dette er skriftens og den klare Korans ord.
 
2Det kan vel være at de vantro ønsker at de hadde gitt seg over til Gud.
 
3La dem spise og fornøye seg og leve i håpet, de får snart å vite!
 
4Vi har aldri utslettet en by uten at den hadde sin skrevne bestemmelse.
 
5Og intet folk kan foregripe sin frist eller utsette den.
 
6Men de sier: «Du som har fått formaningen sendt ned til deg, du er sannelig besatt!
 
7Hvorfor har du ikke med englene til oss, om du snakker sant?»
 
8Men Vi sender ikke englene uten alvors grunn, og da får de ingen henstand!
 
9Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den.
 
10Vi har sendt sendebud før deg, til henfarne folkegrupper.
 
11Men ikke et eneste sendebud kom til dem uten at de holdt ham for narr.
 
12Slik lar Vi den tilflyte syndernes hjerter.
 
13De trodde ikke på den, selv om de henfarnes vanlige skjebne forelå.
 
14Om Vi hadde åpnet en port i himmelen for dem, så de når som helst kunne stige opp gjennom den,
 
15så ville de si: «Øynene bedrar oss! Vi er forhekset!»
 
16Vi har satt stjernebildene på himmelen, og prydet den for dem som beskuer den.
 
17Og Vi har befestet den mot enhver forkastet Satan,
 
18unntatt den som stjeler seg til å lytte, og han blir forfulgt av en lysende flamme.
 
19Vi har bredt ut jorden, og satt faste fjell på den. Og Vi har latt alt mulig i rett balanse vokse frem på den,
 
20og gitt dere, og dem dere ikke trenger å forsørge, en levemåte der.
 
21Det finnes intet som ikke har sitt forrådskammer hos Oss, men Vi sender det bare ned i bestemte mål.
 
22Vi sender de skydrektige vinder og lar det regne fra oven. Så gir Vi dere det å drikke. Det er ikke dere som har det i forvaring.
 
23Vi er det som gir liv og lar dø, og Vi alene tiltrer arven.
 
24Vi kjenner til dem av dere som kommer først, og dem som kommer sist.
 
25Herren vil samle dem. Han er vis, Han vet.
 
26Vi skapte mennesket av fuktig leire.
 
27Dsjinnene hadde Vi tidligere skapt av flammende ild.
 
28En gang sa Herren til englene: «Jeg vil skape mennesket av fuktig leire!
 
29Når Jeg har formet ham ferdig og innblåst Min ånd i ham, så fall til fote for ham.»
 
30Og englene falt ham til fote.
 


Neste side   
 


Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design