| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:17 - Soloppgang: 05:28 - Dhuhr: 13:25 - Asr: 17:14 - Solnedgang: 21:03 - Isha: 22:14 - Andre byer?
Dagen i dag
Torsdag 26.04.2018
10. sha'ban 1439 h.
1. ramadan kommer på torsdag 17.05.2018 (om 21 dager)
Flere begivenheter?

Korandatabasen

Koranvers
K. 2:168:  Hør, dere mennesker, spis av det jorden frembyr og som er tillatt og godt. Følg ikke i Satans fotspor! Han er deres erklærte fiende.
Andre vers?

En hadith:

 
 Anas (raa) sa at profeten (fvmh) sa: ingen av dere er helt troende før dere ønsker for deres bror det dere ønsker for dere selv.

[Al-Bukhari og Muslim] Les flere hadith.

 

Annonse

Allahs (swt) 99 vakreste navn

6. mai 2005 - 09:14 - Basim Ghozlan
Allah beskriver seg selv i Koranen gjennom det som kalles ”de vakreste navn” (se Koranen 7:179). I en overlevering fra Profeten Muhammad heter det at disse navnene er 99 i antall. Litt ulike lister over slike navn fra Koranen har gjennom tidene blitt satt opp, men den listen som følger under er den som det er mest enighet om blant muslimene.
Navnene kan deles i to kategorier etter hvordan de virker på menneskene; de som vektlegger det opphøyde ved Allah og de som vektlegger det barmhjertige ved Ham. En mer filosofisk måte å dele dem inn på , er å skille mellom navn som betegner Allahs vesen og navn som betegner Hans egenskaper.

Her kommer de på norsk, med arabisk ord i parentes.
Navnet på norskNavnet på arabisk
1. Den barmhjertige (Ar-Rahman)
2. Den nåderike (Ar-Rahim)
3. Kongen (Al-Malik)
4. Den hellige (Al-Quddus)
5. Han som gir fred (As-Salam)
6. Han som gir tro (Al-Mumin)
7. Beskytteren (Al-Muhaymin)
8. Den mektige (Al-'Aziz)
9. Den som gjenreiser (Al-Jabbar )
10. Den opphøyde (Al-Mutakabbir)
11. Skaperen (Al-Khaliq)
12. Han som frambringer (Al-Bari')
13. Formgiveren (Al-Musawwir)
14. Han som tilgir (Al-Ghaffar)
15. Den alt-dominerende (Al-Qahhar )
16. Han som tildeler (Al-Wahhab)
17. Forsørgeren (Ar-Razzaq)
18. Befrieren (Al-Fattah)
19. Den allvitende (Al-'Alim )
20. Han som holder tilbake (al- Qabid)
21. Han som utvider (al -Basit)
22. Han som bøyer ned (Al-Khafid )
23. Han som opphøyer ( ar -Rafi)
24. Han som gir ære (Al-Mu'izz)
25. Han som ydmyker (Al- Mudhill)
26. Han som hører alt (As-Sami )
27. Han som ser alt (Al-Basir)
28. Dommeren (Al-Hakam)
29. Den rettferdige (Al-'Adl)
30. Den milde (Al- Latif)
31. Han som vet om alt (Al-Khabir)
32. Den overbærende (Al-Halim)
33. Den veldige (Al-'Adhim)
34. Han som tilgir (Al-Ghafur)
35. Han som belønner takknemlighet (Ash-Shakur)
36. Den opphøyde ( al-'Ali)
37. Den store (Al-Kabir)
38. Bevareren (Al- Hafiz)
39. Opprettholder (Al- Muqit)
40. Han som holder oppgjør (Al-Hasib)
41. Den mektige (Al- Jalil)
42. Den gavmilde (Al- Karim)
43. Iakttakeren ( Ar-Raqib)
44. Han som svarer (den bedende) (Al-Mujib)
45. Den altomfattende (Al- Wasi)
46. Den vise (Al- Hakim)
47. Han som elsker (Al-Wadud)
48. Den strålende (Al- Majiid)
49. Han som vekker opp de døde(Al-Ba'ith)
50. Vitnet (Ash-Shahid)
51. Sannheten (Al-Haqq)
52. Formynderen (Al-Wakil)
53. Den sterke (Al-Qawi)
54. Den faste (Al-Matin)
55. Den beskyttende Vennen (Al-Wali)
56. Den prisverdige (Al-Hamid)
57. Han som holder regnskap (Al-Mushi)
58. Opphavet (Al-Mubdi)
59. Gjenoppretteren (Al-Mu'id)
60. Livgiveren (Al-Muhyi)
61. Han som tar liv (Al-Mumit)
62. Den levende (Al- Hayy)
63. Han som er tilstrekkelig i seg selv (Al-Qayyum)
64. Den som har alt i seg selv (Al-Wajid)
65. Den edle (Al-Majid)
66. Den enestående (Al-Wahid )
67. Den ene (Al-Ahad)
68. Den evige (As-Samad)
69. Han som kan alt (Al-Qadir)
70. Den kraftfulle (Al-Muqtadir)
71. Han som framskynder (Al-Muqaddim)
72. Ham som forsinker (Al-Muakhkhir)
73. Den første (Al-Awwal)
74. Den siste (Al-Akhir)
75. Den åpenbare (Adh-Dhahir)
76. Den skjulte (Al-Batin)
77. Herskeren (Al-Wali)
78. Han som er høyt opphøyet (Al-Muta'ali)
79. Velgjøreren (Al-Barr)
80. Han som ettergir (At-Tawwab)
81. Hevneren (Al-Muntaqim)
82. Han som benåder (Al-Afu)
83. Den medlidende (Ar-Ra'uf)
84. Han som innehar herredømmet (Malik al mulk)
85. Den herlige og ærerike (Dhul-jalal wal-ikram )
86. Den upartiske (Al-Muqsit )
87. Samleren (Al-Jami')
88. Den selvtilstrekkelige (Al-Ghani)
89. Han som gjør rik (Al-Mughni)
90. Han som hindrer (Al-Mani' )
91. Han som skaper det gode (An-Nafi' )
92. Han som skader (Adh-dharr )
93. Lyset (An-Nur)
94. Veiviseren (Al-Hadi)
95. Opphavet (Al-Badi )
96. Han som alltid forblir (Al-Baqi)
97. Den alt tilfaller (Al-Warith)
98. Han som leder på rett vei (Ar-Rashid)
99. Den tålmodige (As-Sabur)
 
Skriv ut siden


Islam i norge
Moské [89]
Halal kjøtt [3]
Organisasjon [5]
Restaurant [5]
Begravelsesbyrå [1]
Forlag [1]
Nettbutikk [1]
Annet [3]
Annonse
Islam-torget
Nyhetsmail
Hvis du vil motta nyhetsmail fra Islam.no, registrer deg her.

Navn:
 
Epost:
 
Annonse
Annonse

Annonse

Siden 17.09.2003 er du gjest nummer:
free page hit counter

Annonse
Islam-torget
Annonse
Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design