| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:28 - Soloppgang: 05:42 - Dhuhr: 13:26 - Asr: 17:08 - Solnedgang: 20:51 - Isha: 22:05 - Andre byer?
Dagen i dag
Lørdag 21.04.2018
5. sha'ban 1439 h.
1. ramadan kommer på torsdag 17.05.2018 (om 26 dager)
Flere begivenheter?

Korandatabasen

Koranvers
K. 3:67: Abraham var verken jøde eller kristen, men han var en Gud‑søker, en Gud‑hengiven. Han hørte ikke til avgudsdyrkerne.
Andre vers?

En hadith:

 
 Anas (raa) sa at profeten (fvmh) sa: ingen av dere er helt troende før dere ønsker for deres bror det dere ønsker for dere selv.

[Al-Bukhari og Muslim] Les flere hadith.

 

Annonse

MÅNEDEN MUHARRAM

10. juni 2015 - 17:00 - Imam Tahsin
Muharram, den første måneden i den islamske kalenderen, er en av de fire hellige månedene nevnt i  Koranen: " Gud har satt månedenes antall til tolv i Guds bok den dag Han skapte himlene og jorden: Fire av dem er fredlyste, dette er rett religion, gjør ingen urett mot hverandre i dem". (K. 09:36). Hvilken betydning har denne måneden i islam? Hvilke handlinger er anbefalt å gjøre i denne måneden? Her er en liten innføring:

Spesifikasjonen av disse fire hellige månedene er angitt i en hadith rapportert av Abo Bakrah r.a. at Rasoolullah sallallaho alaihi wasallam sa: "Sannelig så har tiden fullført sin syklus, og vendt tilbake til sin opprinnelige fase som den var på den dagen Allah skapte himmelen og jorden. Året består av tolv måneder, fire av dem er hellige Tre av dem forekommer etter hverandre,.. Zul Qa'dah , Zul Hijjah og muharram, (den fjerde er) Rajab av Mudhar (oppkalt etter stammen Mudhar som pleide spesielt å respektere denne måneden) som oppstår mellom Jamădiul Ăkhir og Shaban. " (Bukhari)
 
Ut av de fire hellige månedene har Muharram blitt velsignet med visse bestemte gode gjerninger.

Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sa: "Den beste av fastene etter måneden Ramadan er fasten i Allahs måned muharram og det beste i Islam etter fardh (obligatorisk) salat er det tahajjud Salat (utført etter midnatt før daggry)." (Muslim)
 
I en annen hadith, Ibn 'Abbas r.a. rapporterer at Allahs budbringer s.a.w.s. sa, "Den som faster dagen av Arafah (9. Zul Hijjah), vil den fasten bli grunn for tilgivelse for syndene hans til to år og en som faster i måneden muharram vil motta belønningen av tretti faster for hver dag. " (Tabrăni, ved-Targheeb Wat-Tarheeb)

Dagen av ĂSHOORĂ (10. Muharram)
Den tiende dagen i Muharram er kjent som Ăshooră. Det er en av de viktigste og mest velsignede dager i den islamske kalenderen. 

Noen 'ulama (lærde) mener at fasten av ashoora var fardh (obligatorisk), så ble den nafl (frivillig) når faste i ramadhan ble fardh.
 
Dette fordi det er nevnt i en hadith rapportert av 'Ă'ishah at  Profeten sallallaho alaihi wasallam ordret til å faste på Ăshooră dagen, men når fasten i Ramadan ble obligatorisk, så var det opptil enhver å faste. (Bukhari)
 
Profeten s.a.w.s. fortsatte likevel å faste denne dagen, og oppmuntret hans følgesvenner å gjøre det samme. Ibn 'Abbas r.a. sier, "jeg så ikke Rasoolullah s.a.w.s. vente så spent på å faste en dag som han var for dagen av Ăshooră." (Bukhari)
 
Humaid Ibn 'Abdur Rahman r.a. forteller at han hørte Mu'ăwiyah Ibn Abu Sufyan r.a. på dagen av Ăshooră, i året han utførte Hajj, sa han på minbar (prekestolen), "Å folket av Madinah! Hvor er deres ulama? Jeg hørte Rasoolullah s.a.w.s. at han sa: "Dette er dagen for Ăshooră. Allah har ikke pålagt  faste på dere, men jeg faster. Den som ønsker kan faste og den som ikke ønsker kan frastå fra å faste." (Bukhari)
 
I en annen hadith, forteller Ibn 'Abbas r.a. at Profeten s.a.w.s. kom til Madinah og fant jødene faste på dagen av Ăshooră. Profeten s.a.w.s. spurte dem: «Hva er (betydningen av) denne dagen som dere faster?" De svarte: «Dette er en stor dag. På denne dagen reddet Allah Ta’aala Moosa (Moses) (fred være med ham) og hans folk og druknet Fir'awn og hans folk. Dermed fastet Moosa a.s. denne dagen som et tegn på takknemlighet, derfor har vi fastet denne dagen. " Allahs Profet fred være med ham sa: "Vi fortjener (å følge) Moosa a.s. og er nær ham enn dere." Deretter fastet Profet s.a.w.s. denne dagen og beordret (sahabah) å faste på denne dagen. (Muslim)

Anbefalt handlinger på dagen for ĂSHOORĂ
1. Profeten s.a.w.s har oppfordret og oppmuntret hans Ummah å faste på denne dagen. Abo Qatădah t forteller at Profeten s.a.w.s. ble spurt om faste dagen i Ăshooră. 
Profeten s.a.w.s. svarte, "Det er en kompensasjon for de (små/saghiirah) synder av det siste året." (Muslim)
MERK: Det må tas i betraktning at hvor et løfte om syndenes tilgivelse er nevnt ved utføring av en god handling, er det bare de mindre synder som er tilgitt.
De største synder er ikke tilgitt uten sann tawbah (omvendelse) og dette er i følge koranvers og ahaadith.
 
2. Man bør også faste på 9. eller 11. Muharram for å ikke etterligne ikke-muslimer som faster (eller fastet tidligere) bare på den 10. Muharram. Selv om det kanskje ikke er noen som faster denne dagen idag så forblir det å faste 2 dager sunnah fordi det er bestemt av Profet s.a.w.s. og da forblir det sunnah.
 
Ibn 'Abbas r.a. sa, "Når Rasoolullah s.a.w.s. så at jødene fastet dagen av Ăshooră, befalte han sahabah å faste den dagen. Sahabah da sa,« Å Rasoolullah s.a.w.s. det er en dag fastet av jøder og kristne. "Rasoolullah s.a.w.s. sa: "Neste år hvis Allah vil, vil vi faste på den niende (også)." (Muslim)
 
Ibn 'Abbas r.a.rapporterer at Rasoolullah s.a.w.s. sa: "Skal jeg leve til det kommende året, vil jeg definitivt faste på den niende (også)." (Muslim)
 
Profeten sallallaho alaihi wasallam sa, "Fast dagen av Ăshooră og ikke etterlign jødene. Fast en dag før eller dagen etter (sammen med 10. muharram)." (Bayhaqi)
 
Derfor er det viktig enten å faste på niende og tiende av Muharram eller det tiende og ellevte. Å faste bare på Ăshooră er makrooh tanzihi ifølge 'allămah Ibn Ăbideen Shami rahmatullăhi alaih som har basert det på overnevnte ahaadith.
 
3. Man skal være generøs på ens familie og pårørende, og bruke mer på dem enn det som er normalt brukt. Abo Hurayrah r.a. rapporter som Rasoolullah s.a.w.s. sa, "En som er generøs på sin familie ved Ăshooră,  Allah vil øke (hans avsetning) for hele året." (Bayhaqi, ved-Targheeb Wat-Tarheeb)
 
Denne hadith er ikke veldig autentisk i henhold til usool ul hadith. Imidlertid har forskere av hadith som Bayhaqi og Ibn Hibbăn godtatt den som pålitelig. Denne hadithen oppfyller kravene til Imam Muslim r.a. og dermed sahih ifølge disse og andre hadith forskere.
 
Dette er den eneste handlingen som støttes av Ahădeeth. Det betyr heller ikke at man skal sløse massevis av penger eller gjøre det om til en feiring. 
 
Skriv ut siden


Islam i norge
Moské [89]
Halal kjøtt [3]
Organisasjon [5]
Restaurant [5]
Begravelsesbyrå [1]
Forlag [1]
Nettbutikk [1]
Annet [3]
Annonse
Islam-torget
Nyhetsmail
Hvis du vil motta nyhetsmail fra Islam.no, registrer deg her.

Navn:
 
Epost:
 
Annonse
Annonse

Annonse

Siden 17.09.2003 er du gjest nummer:
free page hit counter

Annonse
Islam-torget
Annonse
Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design