Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.
Bønneropet (adhan)

Bønneropet (adhan)

  • 05.01.2010
  • Imtias M Khattak

Stoff i denne artikkelen er samlet og oversatt av Imtias M KhattakFem ganger daglig blir muslimer påminnet om tid for bønn gjennom bønneropet (adhan). Bønneropet er vakkert og kommer godt med i en travel hverdag.

Stoff i denne artikkelen er samlet og oversatt av Imtias M Khattak

Fem ganger daglig blir muslimer påminnet om tid for bønn gjennom bønneropet (adhan). Bønneropet er vakkert og kommer godt med i en travel hverdag.
I gamle dager og i en tid uten høytalere, ble bønneropet utført fra høyeste mulig punkt i moskeen slik at det skulle nå flest og lengst mulig. Bønneroper Muaddin stod gjerne i et tårn som kalles manarah eller mi’danah (et kjent symbol i moskeer) og utførte bønnropet (adhan). Bønneropet kan sammenliknes med kirkeklokken for de kristne.

En bønn gjennomføres også for å prise Gud. I en hektisk hverdag blir bønneropet som en påminnelse på det viktigste i livet, nemlig å huske Gud og komme Ham nærmere. Meninger som lykke og suksess er innbakt i bønneropets ord.

Er du heldig og opplever en (muaddin) som er flink og har fin stemme, blir det en opplevelse i seg selv å høre en adhan. Et vanlig bønnerop tar mellom 1 og 3 minutter i gjennomføring og lyder slik:

Allahu Akbar, Allahu Akbar. (2 ganger)
Gud er større, Gud er større (Noen oversetter dette til Gud er stor til tross for at order akbar på arabisk betyr større)

Ashhadu al-la ilaha illal Llah. (2 ganger)
Jeg vitner at det ikke finnes noen annen guddom enn Allah

Ashhadu anna Muhammadar-rasulu l-Llah (2 ganger)
Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud

Hayya 'ala s-salah (2 ganger)
Kom til bønn

Hayya 'ala l-falah (2 ganger)
Kom til fremgang.

Allahu akbar, Allahu akbar.
Gud er større [enn alt], Gud er større [enn alt]

La ilaha illa Llah
Det finnes ingen annen guddom enn Allah

Er det morgengrybønnen (fajr) man roper for, legger man en setning til:
Etter å ha sagt Hayya 'ala l-falah (2 ganger) sier man

Assalatu khayrun mina an nawm (2 ganger)
Bønn er bedre enn soving.

Det er som oftest den med finest stemme som gjennomfører adhan.
Hør på adhan her: (fra Nettsiden islam web)

Hør adhan her Her kan du høre mange fine stemmer som roper adhan. (teksten er på arabisk, men lydikonet er godt synlig)