Mandag, 22.10.2018 - 13. Safar 1440 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 1. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 3-1 av 7

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
3
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Han, den Barmhjertige, den Nåderike,
3