Islam i Norge: Organisasjon

Velg kommune:


OSLO
Alkhair
Sverdrupsgt. 15, 0559 OSLO  
Alkhair er en hjelpe orgnaisasjon som hjelper fattige og foreldreløse barn med utdannelse. Videre hjelper vi kvinner og behovstrengte folk. For mer info se www.alkhair.no
Hjemmeside  | Mer info | Endre | Send inn ny

Ebnae Ehl Al Beit org
Grønlandsleiret 14 (3. etg.), 0190 OSLO 22 17 22 54
Barn- og ungdomsorganisasjon som ble opprettet i mars 2006. Se mer info på egen hjemmeside.
Hjemmeside  | Mer info | Endre | Send inn ny

Innocents
Calmeyers gate 8, (1 etg.), 0183 OSLO 22 99 36 78
Innocents er en offentlig godkjent nødhjelpsorganisasjon med organisasjons nummer.
984 810 350 og har sitt sete i Norge. Virksomheten er primært rettet mot palestinere i nød i Palestina og i flyktningleirer i andre land
Hjemmeside  | Mer info | Endre | Send inn ny

Islamsk Råd Norge (IRN)
Calmeyers gate 8, 0183 OSLO 48 48 64 00
Parablyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge.
Hjemmeside  | Mer info | Endre | Send inn ny

Ung Muslim
Calmeyersgate 8, 0183 OSLO  
Ungdomsarbeidet ved Rabita har blitt reorganisert ved opprettelsen av en formell datterorganisasjon med uavhengig styre og drift.
Hjemmeside  | Mer info | Endre | Send inn ny