Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Konsekvenser av 11 september

Spørsmål

Hei! Jeg skriver en skoleoppgave om 11 september og dens virkning og konsekvenser for norske islamisters liv i dag, både i henhold til samfunnsmessige holdningsendringer og økt fremmedfrykt. Lurer på om dere kunne hjelp meg ved å si litt om dette. På forhånd takk for hjelpen!

Svar

Hei og takk for spørsmål. Dette er et komplisert spørsmål som krever mangfoldige vitner. Det første som tenger å kompletteres her er definisjonen av "norske islamister"... Ingen i administrasjonen på denne nettsiden identifiserer seg med betegnelsen; og så vidt våre kunnskaper finnes det ikke til slike i dette landet. Når det gjelder samfunnsmessige holdningsendringer kan ikke sosiologene navngi spesifikke forandringer som ikke har skjedd i land der innvandringen har vært en lengre problematikk; annet enn kanskje en økt interesse fra intellektuelle og økt kritikk fra de som mangler sådan åpenhet. Når det gjelder fremmedfrykt tror ikke jeg vi skal basere våre samfunn på dette da dette, ifølge sosiologien, er en passerende, naturlig del av utviklingen. Får å svare på ditt kompliserte spørsmål om holdningsendringer i samfunnet, så måtte vi sammenlignet dette i en 6. dimensjon der det er mulig å reise i tid mellom to hendelser.. Men for å beholde dette innenfor vår dimensjon, kan vi bare stille oss spørsmålet av hvilken grad en fremmedgjøring av samfunnet vil påvirke selve samfunnet. Har Islam gjennomgått større kritikk og/eller motgang enn det andre kulturer og religioner har gjort? Kritikken er annerledes, men kan vanskelig defineres som større. For å være nøkteren, er kritikken i stor grad realistisk, legitim, naturlig og forventet.

  • Amin Elfarri
  • 26.01.2007