Søndag, 25.10.2020 - 08. Rabi' Awwal 1442 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islamske renteforbudet

Spørsmål

Hvordan kan banker praktisere det islamske renteforbudet? Takker for svar

Svar

I den islamske verden finnes det mange "islamske banker". Disse bankene bruker andre metoder for å tjene penger enn rentesystemet. Her i vesten finnes det noe få filialer som også bruker andre metoder som islam aksepterer. Selvsagt blir det vanskelig å unngå rentesystemet når hele verden flyter i renter. Wassalam. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 22.10.2003