Arrangementer

  • 29

    Jul - 2018

    Informasjonsmøte for hajj 2018

    Det blir gitt viktig informasjon og noe opplæring for de som har registrert seg til hajj i år. Både menn og kvinner er ønsket velkommen.