Torsdag, 02.12.2021 - 27. Rabi' Thani 1443 h.

Islam og mat, en praktisk veiledning

Islam og mat, en praktisk veiledning

Islam og mat, en praktisk veiledning

  • 02.12.2018
  • Lena Larsen

Brosjyren gir en innføring i islamske regler og verdier med hensyn til mat og matvaner. Den tar for seg islamske forskrifter om hva som kan og ikke kan spises, og setter disse forskriftene i en ramme som fremmer forståelse for bredden i den islamske matkulturen. Brosjyren kan lastes ned her.