Tirsdag, 30.11.2021 - 25. Rabi' Thani 1443 h.

Hva vil det si å konvertere til islam?

Hva vil det si å konvertere til islam?

Hva vil det si å konvertere til islam?

  • 05.01.2010
  • Nora S. Eggen

Mennesket er skapt av Gud, og vil hele livet søke sitt opphav. Den naturlige tilstanden vi er født i er å underkaste oss Gud, prise Ham, tilbe Ham og adlyde Hans lover.

Mennesket er skapt av Gud, og vil hele livet søke sitt opphav. Den naturlige tilstanden vi er født i er å underkaste oss Gud, prise Ham, tilbe Ham og adlyde Hans lover. Denne naturlige tilstanden (fitra) er islam, og vi er derfor alle født muslimer. Å konvertere er å komme tilbake til den opprinnelige tilstanden.
Gud har skapt sine tjenere med en trang til å tilbe Ham. Det er mange ting som kan komme inn og forstyrre denne opprinnelige, naturlige og enkle trangen til å tilbe Gud. Noen er så heldige å vokse opp i omgivelser som oppmuntrer til å søke Gud, mens andre har kanskje levd hele livet i et åndelig tomrom. De aller fleste vil likevel på et eller annet punkt i livet, ofte også ubevisst stå overfor de store spørsmålene: hvem er jeg, hvor går jeg, hva er meningen med det hele? Den som søker og ber Gud om veiledning til få rettledning og finne svarene på disse spørsmålene i islam:

Allah kaller til fredens hus, og leder den Han vil til rett vei. (10:25 [10:26])
Det er like mange veier til islam, som det er muslimer. Mange vil ha kontakt med muslimer og gjennom dem bli nysgjerrige på religionen, andre vil få interessen vekket gjennom møte med folk og kultur i muslimske land eller gjennom bøker. I vår tid er også internett et møtested for mange som søker.

Å konvertere til islam er en enkel sak og egentlig en sak mellom deg og Gud. Du behøver bare å uttale trosbekjennelsen med overbevisning - så er du muslim. Min personlige erfaring er at jeg en dag, da jeg hadde lest og lært endel om islam og en periode hadde bedt Gud om å bli rettledet, bare plutselig forsto at det var muslim jeg var. Helt alene og uten noen sermoni gikk jeg og gjentok trosbekjennelsen for meg selv, og dermed hadde jeg allerede konvertert. Det går også an å gjøre litt mer ut av det med å uttale trosbekjennelsen foran en imam eller lignende og ha vitner tilstede. Det er jo en lykkelig anledning, så en liten feiring er absolutt på sin plass!

Trosbekjennelsen lydere på arabisk: ashadu an la ilaha illa llah, wa-ashadu anna Muhammada r-rasul Allah -som betyr: jeg bevitner at det finnes bare en guddom Allah og jeg bevitner at Muhammad er hans sendebud.

Denne trosbekjennelsen innebærer en erkjennelse av at det finnes bare én guddom, Allah. Allah er Herren over alle ting, Den allmektige og allvitende og den eneste som er verd vår tilbedelse. Den innebærer også en en overbevisning om at Muhammad (fred og velsignelse være med ham) er et sendebud fra Gud og at han kom med den siste og endelige åpenbaringen – Koranen. Av dette følger også resten av trosfundamentet (aqida), som vi har kunnskap om gjennom Koranen: Troen på de andre profetene (fred være med dem alle) og de tidligere åpenbarte bøkene. Troen på Guds engler, som ustanselig tilber Ham og utfører Hans oppdrag. Troen på Dommedag og livet etter døden, og en aksept av Guds styrelse av alle ting.

Å uttale trosbekjennelsen innebærer også en forpliktelse: Du forplikter deg overfor Gud til å forsøke å leve et liv i overensstemmelse med det Gud har bestemt for oss:

Jeg har ikke skapt jinn og mennesker annet enn for å tjene og tilbe Meg. (51:56) [Det rette] leveviset overfor Allah er islam. (K. 3:19 [3:17])

Den dagen man kommer til islam, får man en ny start i livet sitt. I forholdet til Gud er alle tidligere valg strøket ut, du starter med blanke ark. Nå er du ansvarlig for resten av livet, hva du velger å tro på og hva du velger å gjøre. Det viktigste i islam er troen på den ene Gud, at man ikke sidestiller noe eller noenting med Ham, at man overgir seg til Gud og søker å leve i overensstemmelse med Hans vilje. Det er å viktig å begynne å sette seg inn i hva Hans vilje er, hva Allah krever av oss som muslimer. Islam påvirker våre relasjoner både til oss selv, til hverandre og først og fremst til Gud selv.

Det aller viktigste er kanskje å komme igang med den rituelle bønnen - det er både den første plikten vi som muslimer har, og det er vårt fremste verktøy for å stadig holde oss nær Gud. Under islam.no finner du en demonstrasjon av hvordan bønnen utføres. Dessuten kan du selvfølgelig få hjelp ved å henvende deg til muslimer du kjenner, til en moské eller ta kontakt med en av denne sidens kontaktpersoner.

Det er viktig å holde en konstant dialog med Gud gående også når du er opptatt med helt andre, hverdagslige ting. Send en liten bønn når noe er vanskelig. Husk Gud når det skjer noe fint, ved å takke Ham. Be om tilgivelse ved alle dagens små og store feiltrinn. Husk Gud bare ved å nevne Hans navn. På den måten vil du alltid føle deg nær Gud og få styrke fra Ham.

Det er også viktig å søke styrke gjennom gode medmuslimer. Prøv å skape deg et nettverk og ta kontakt med muslimer du kjenner eller ta aktivt initiativ for å delta i sammenhenger der du får inspirasjon og fornyet tro. Det finnes små grupper rundt omkring som møtes og man kan gå til moskeer, spesielt til fredagsbønnen og ta kontakt med brødre og søstre der.
Her følger et par boktitler for de som er interessert i islam, som ønsker å konvertere eller som nettopp har konvertert. Dessverre finnes det femdeles lite på norsk - noe vi håper bedrer seg!
  • Abdulati: Introduksjon til islam. En innføring i sentrale begreper og gjennomgang av trosfundamentene og sentral praksis.
  • Mawdudi: Islams fundamenter. En fin liten bok med filosofisk tilsnitt om islams vesen.
  • von Denffer: A Day With the Prophet. En samling rapporter (hadith) fra Profeten Muhammad om konkrete, hverdagslige gjøremål.
  • Ajjaj: Jewels of Guidance. En samling gode råd fra Profeten.
  • Sarwar: Islam - Beliefs and Tecachings. En innføringsbok beregnet for unge og unge voksne. En fin oppsummering også til bruk for andre, som lesing og som oppslagsverk
En bok på norsk (for barn og unge, men kanskje også til nytte for andre) om Profeten Muhammads liv og lære kommer in sha Allah snart. Følg med. Det er viktig og nyttig å komme i gang med å lese Koranen. Hvis du ikke forstår arabisk, les en gjengivelse av teksten på et språk du forstår. Du skal være klar over at du da ikke leser Koranen, men en gjengivelse av (noe av) tekstens mening. På norsk har vi bare Einar Bergs gjengivelse (Universitetsforlaget 1989). Denne har sine svakheter, men men forbehold og et kritisk blikk kan den likevel brukes. En nyutgave av oversettelsen hans kom i år 2000 ut på De norske bokklubbene. Disse bøkene fås gjennom vanlig bokhandel. På engelsk vil jeg anbefale spesielt to gjengivelser: Yusuf Ali sin og en som Muhammad Taqi-du-Din al-Hilali og Muhammad Muhsin Khan har oversatt. Begge inneholder forklarende noter i tillegg til gjengivelse av selve teksten, og sistnevnte forklarer ofte teksten ved hjelp av uttalelser fra Profeten (hadith). På svensk er den nye gjengivelsen av Mohammed Knut Bernstrøm (Proprius forlag 1998) absolutt å anbefale. Denne inneholder også noter. Disse to kan fås hos Den islamske informasjonsforeningen diif@islam.no