Tirsdag, 30.11.2021 - 25. Rabi' Thani 1443 h.

Hjelp søkes til muslimsk ungdomsblad

Hjelp søkes til muslimsk ungdomsblad

Hjelp søkes til muslimsk ungdomsblad

  • 03.01.2010
  • Mohammad Abdulhamid

Et blad for og med muslimsk ungdom er under etablering i samarbeid med Barne- og Ungdomskomiteen ved Rabita. Bladet vil rette seg mot ungdom fra og med ca 15-årsalderen og oppover.

Et blad for og med muslimsk ungdom er under etablering i samarbeid med Barne- og Ungdomskomiteen ved Rabita. Bladet vil rette seg mot ungdom fra og med ca 15-årsalderen og oppover. I første omgang er det behov for å samle inn artikkel-materiale. Dette kan være etter selvvalgte eller oppgitte emner. Det er også behov for bidragsytere på andre områder. Muslimske ungdommer som kunne tenke seg å bidra med ideer om innhold, som frittstående skribenter, eller på andre måter, bes melde sin interesse.

Vennligst send forespørsler til: Bu_komite@gmail.com