Tirsdag, 30.11.2021 - 25. Rabi' Thani 1443 h.

Dialogseminar: Dialog, ytringsfrihet og religion

Dialogseminar: Dialog, ytringsfrihet og religion

Muslimsk Studentsamfunn invitere til seminaret om "Dialog, ytringsfrihet og religion". Medfører ytringsfriheten en rett til å krenke?Dialog, ytringsfrihet og religion i en flerkulturell kontekst.

Muslimsk Studentsamfunn invitere til seminaret om "Dialog, ytringsfrihet og religion". Medfører ytringsfriheten en rett til å krenke?
Dialog, ytringsfrihet og religion i en flerkulturell kontekst.
Dato: Tirsdag 28. februar 2006
Tid: Kl. 16:30 - 19:00
Sted: Universitetet Blindern, Georg Sverdrups hus, auditorium 1, universitetet i Oslo Blindern (bygning nr. 27)
For mer opplysninger se her.