Tirsdag, 30.11.2021 - 25. Rabi' Thani 1443 h.

Fristen for hajj-visum er over

Fristen for hajj-visum er over

Fristen for hajj-visum er over

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

I følge opplysninger fra Hajj og Umra kontor er det ikke mulig lenger å skaffe hajj-visum. Det er med andre er forsent å søke om hajj denne gangen.

I følge opplysninger fra Hajj og Umra kontor er det ikke mulig lenger å skaffe hajj-visum. Det er med andre er forsent å søke om hajj denne gangen.

Mer opplysninger om Hajj og Umrah kontor finnes her.

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]